Gå til hovedindhold

Tags

Retning: Banker skal være offentlige og almennyttige

Enhedslistens mål er, at alle banker skal være ejet af det offentlige eller almennyttige foreninger. Vi ønsker et opgør med de profitstyrede banker, og samfundsudviklingen har aktualiseret vores politik.

Siden begyndelsen af 80’erne har vi oplevet tre store liberaliseringsbølger, der har styrket finanskapitalens magtposition i samfundet i uset grad. Siden 1982 er finanskapitalen vokset fra at være dobbelt så stor som realøkonomien til at være næsten otte gange større. Finanssektoren er blevet et middel til at øge uligheden i samfundet. Det gør den med stigende indtægter til ejere af bankkapital og værdipapirer - uden at styrke realøkonomien - og ved at skabe ustabilitet og fremme kriser.

Enhedslisten er på trapperne med et bankudspil, der rummer tre angrebsvinkler: Skærpet regulering, udvikling af en offentlig, almennyttig banksektor og mulighed for at sætte privatejede banker fra bestillingen.

Den øgede regulering rummer øgede strafbestemmelser og krav om en opsplitning mellem pengeinstitutter og investeringsbanker. Programmets flagskib er en offentlig, landsdækkende bank. En bank, der både betjener kommuner og stat og åbner for, at alle egne af landet kan låne penge på rimelige vilkår til huskøb og drift af virksomheder. Et nyt men vigtigt krav er kommuners lovfæstede ret til at oprette kommunale sparekasser. Det er et blandt flere instrumenter til at styrke det kommunale selvstyre.  Andre krav skal sikre, at nye almennyttige banker kan fremmes gennem statslige garantiordninger og rådgivning.

Det er fint med offentlige repræsentanter i private banker, som også Socialdemokratiet foreslår. Det afgørende er imidlertid, at de får lovfæstet ret til at virke som whistleblowere, der uafhængigt af ejerkredsen kan samarbejde med et nyt og robust finanstilsyn.

Udspillets absolutte trumfkort er offentlig adgang til at overtage banker, der dømmes for kriminelle handlinger. Hermed kan vi gøre de uansvarlige, private banker profitfrie, troværdige og sikre – vi demokratiserer en sektor på afveje. Det er første skridt mod at tage magten fra udbytterne i al almindelighed.

Søren Kolstrup

Enhedslistens Politisk-økonomiske udvalg

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]