Gå til hovedindhold

Regeringen smider grønne folk ud af udvalg og paneler

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har genstartet Bioøkonomipanelet, som blev sat på pause for et år siden. Men under dække af, at Bioøkonomipanelet nu skal have et styrket erhvervsfokus, har ministeren smidt repræsentanterne for de grønne NGO’er ud af panelet. Det er blot et af mange eksempler på, at regeringen sammensætter udvalg og paneler ud fra egne interesser.

Christian Ege, sekretariatsleder, Det Økologiske Råd

Det tidligere Bioøkonomipanel kom med mange spændende forslag, f.eks. om at bruge græs i grønne bioraffinaderier. Disse kan producere proteinfoder, som kan erstatte importeret soja, samt en rest, som kan bruges til biogasanlæg. Forslaget blev fulgt op ved forliget i foråret om udmøntning af den såkaldte klimapulje i PSO-forliget. Her blev afsat foreløbig otte mio. kr til et storskalaforsøg.

Der er store perspektiver i grøn bioraffinering. I dag importerer vi store mængder soja fra Sydamerika – så meget, at vi beslaglægger et areal på størrelse med Sjælland til at dyrke soja til vores husdyr, især svin. Og soja produceres med alvorlige negative konsekvenser for klima og miljø.

Grønne folk luges væk

Ministeren har dog, under dække af, at Bioøkonomipanelet nu skal have et styrket erhvervsfokus, smidt repræsentanterne for de grønne NGO’er ud af panelet. Der sad tre fra henholdsvis Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden og Det Økologiske Råd. De tre har i dialog med andre grønne NGO’er deltaget meget konstruktivt i arbejdet og bl.a. indgået i flere af de undergrupper, som har lavet anbefalinger for de forskellige typer af biomasse. Nu er det nye panel sammensat af repræsentanter for erhvervsliv samt tre uafhængige forskere.

Det er ikke første gang, at den nuværende regering på denne måde laver ensidigt sammensatte udvalg og paneler. Det samme skete med f.eks. Implementeringsrådet og med Advisory Board for cirkulær økonomi. Førstnævnte er et organ, der er sat i verden for at være en bremseklods på grønne fremskridt. Formålet er at sikre, at Danmark omsætter EU-krav til danske regler på det lavest mulige niveau – ud fra en misforstået opfattelse af, at det gavner erhvervslivet at have så slappe regler som muligt.

Førerposition sættes over styr

Det er tydeligt, at regeringen har det bedst med at tale med vennerne i erhvervslivet. Men regeringen undervurderer den konstruktive diskussion, der er mellem aktørerne. Danmark er kendt i omverdenen for sin gode samarbejdskultur. Er det det, som regeringen ønsker at rive ned ved at adskille aktørerne i de, som er inde i varmen, og de som kun kan blande sig ude fra?

Desværre ser vi en klar linje i, at regeringen nedprioriterer klima og miljø, samtidig med at den forringer rammerne for dialog med civilsamfundsorganisationerne. Danmark har ellers opnået en international førerposition i kraft af vores produktion og eksport af grøn teknologi. Men den kan vi ikke opretholde, hvis vi hviler på laurbærrene.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]