Gå til hovedindhold

Regeringen mørklægger olieindtægter

Mærsk og andre olieselskaber har tjent milliarder på Nordsøaftalen, der i 2003 blev indgået mellem Dansk Undergrunds Consortium og Fogh-regeringen. Tidligere har Enhedslisten kunnet få skatteministeren til at oplyse ministeriets forventninger til, hvor meget de forskellige olieselskaber vil tjene på aftalen. Men sådan er det ikke længere.

Rune Lund, skatteordfører

Regeringen har lavet en ”revurdering” af tavshedspligten, der har medført, at Folketinget fremover kun i et fortroligt rum kan få oplysninger om olieselskabernes forventede indtjening. Vi er derfor tvunget til at holde tallene bag lukkede døre, så offentligheden ikke kan få indsigt i olieselskabernes store milliardindtjening.

Det er et helt uacceptabelt, at befolkningen ikke kan få indsigt i, hvor meget private selskaber tjener på at hive vores fælles olie op af undergrunden. Derfor vil vi i Enhedslisten blive ved med at grave videre i sagen. Vi har blandt andet spurgt ministeren om, hvad der er grundlaget for denne ”revurdering af tavshedspligten”. Det har ministeren ikke villet svare på. Det er dybt bekymrende og direkte udemokratisk, at regeringen på denne måde lukker ned for vigtige oplysninger over for befolkningen uden så meget som at give en offentlig begrundelse for mørklægningen. Men så let slipper ministeren ikke. Vi vil forfølge sagen med yderligere spørgsmål i tæt samarbejde med medierne, der følger denne skandaløse sag.

Belejlig mørklægning

Det er fuldstændig afgørende, at Folketinget kan holde øje med, hvor meget olieselskaber tjener på Nordsøaftalen. På baggrund af tal, Enhedslisten tidligere har fået, kan vi se, at Mærsk og de andre olieselskaber kan have tjent mindst 10 mia. kr. mere om året end forudsat i aftalen. Derfor bør Nordsøaftalen ændres, så en større del af skatten kommer i statskassen.

Regeringens mørklægning af tallene sker midt i forhandlingerne om en ny aftale om olien i Nordsøen. Mærsk vil have skatterabatter for at renovere boreplatformen ved Tyra-feltet, som er et af de vigtigste oliefelter for råstofudvindingen i Nordsøen. Denne mørklægning er meget belejlig for en regeringen, der tidligere har udtalt sig særdeles imødekommende over for Mærsk krav om skatterabatter. Mærsk har meddelt, at hvis ikke regeringen giver efter, så vil selskabet lukke Tyra-platformen.

Farvel til fossile brændstoffer

I Enhedslisten kræver vi, at regeringen blankt afviser Mærsks revolverpolitik. Set i lyset af olieselskabernes indtjening, der ligger flere milliarder over forventningerne, skal der betales mere, og ikke mindre, skat af nordsøolien.

Hele diskussionen om Tyra-oliefeltet bør desuden rejse debatten om, hvorvidt olie og gas burde blive i undergrunden. Vi ved, at hvis der udvindes mere end 25 procent af verdens kendte fossile brændsler, kan vi ikke undgå de truende klimaforandringer. Hvis Mærsk skal have statsstøtte i form af skatterabatter for at fortsætte udvinding af sort energi, er det nok i virkeligheden bedre at lade råstofferne blive i undergrunden.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]