Gå til hovedindhold

Profit skal ikke styre vores forsyning

Det nye grønne delprogram kan forhåbentlig være med til at sætte fokus på, at det klimaproblem, vi står midt i, er meget alvorligt og kræver en massiv omstilling af vores samfund. En omstilling, der indebærer bedre fælles rammer for vores fælles ressourcer.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører

Det er rigtig vigtigt, at vores grønne delprogram kan inspirere til handling. Vi skal prioritere de kollektive løsninger. Det er udmærket, at folk derhjemme i køkkenet ændrer kostvaner, graver deres have op, dyrker deres egne grøntsager og tager cyklen i stedet for bilen, hvis man har mulighed for det. De private løsninger er også en del af den store løsning, men der, hvor det virkelig batter, er, hvis vi på kollektiv vis får sikret, at den bæredygtige omstilling sker fuldt ud. F.eks. ved at få ægte vedvarende energi i vores forsyning af både el og varme. I øjeblikket er der for mange forkerte løsninger, men vores kommunalbestyrelsesmedlemmer kan have indflydelse på, at de rigtige valg træffes lokalt.

Væk med biomassen

Et eksempel på et sted, hvor de kollektive rammer er på vildspor, er den del af vores energiforsyning, der nu er eller bliver afhængig af især importeret biomasse, som er klimamæssigproblematisk. Vi skal vende den grønne dagsorden til, at der leveres ægte vedvarende energi som sol, vind og geotermi.

Jeg håber, at delprogrammet øger fokus på, at klimaudfordringen ikke alene er alvorlig, men også voksende og kræver en massiv omstilling, vi ikke kan udskyde. For os i den rige del af verden er det vigtigt, at det er de kollektive løsninger, der bliver prioriteret meget højt. Ud over hele energiområdet handler det også om transportområdet, hvor vi f.eks. skal have en god kollektiv trafik – så folk har et alternativ til bilen.

Sådan skiller Ø sig ud

Vi har mange gange oplevet, at S og SF sætter økonomi over klima og miljø. Et eksempel er de vækstpakker, partierne har været med til at gennemføre. Alternativet ligger tættere på os men har en tendens til at fokusere på individløsninger, mens vi sætter de fælles løsninger øverst. Det er ikke nok, at vi opfordrer borgerne til at leve mere grønt og inspirerer til lidt iværksætteri og innovation. Det er en politisk kamp at skabe de rammer, der automatisk får borgerne til at vælge de rigtige løsninger. F.eks. at vi har en forsyningssektor, hvor det ikke er profitten, der styrer. Hvis vi privatiserer vores el- og varmeforsyning, som regeringen vil, bliver profit og ikke samfundshensyn den bærende kraft i den grønne omstilling. Ved fællesejede selskaber kan vi hurtigere prioritere den bæredygtige omstilling til f.eks. 100 vedvarende energi.

Foto: American Public Power Association, Unsplash

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Biomasse og geotermi

Biomasse fra træ og halm erstatter i disse år kul og naturgas i kraftværker landet over. Men biomasse er ikke CO2-neutralt og kan undværes. Især den hastigt voksende import af træpiller fra hele verden er klimamæssigt uansvarligt. Derfor arbejder Enhedslisten for en energipolitik med lavt biomasseforbrug og uden import.

Geotermi er udnyttelse af varmt vand, der to-tre kilometer nede i undergrunden løbende opvarmes fra jordens indre. Gennem varmeveksling kan det anvendes som en billig kilde til fjernvarme. Potentialet for geotermisk varme et meget stort i Danmark, men der eksisterer i øjeblikket kun tre anlæg i Danmark, primært fordi startomkostningerne er store.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]