Gå til hovedindhold

Tags

Plan for Vollsmose skaber debat

På baggrund af et medlemsmøde og lyttemøder i Vollsmose skrev Enhedslistens byrødder i Odense under på et politisk forlig om Vollsmose. Forliget giver mandat til en udviklingsbestyrelse, der skal komme med en endelig plan om et år, som så skal til afstemning. En del medlemmer er dog kritiske over for forliget. Rød+Grøn har bedt Reza Javid og Brian Skov Nielsen, begge fra Enhedslisten Odense, fortælle om deres syn på aftalen.

Reza Javid

Lokal folketingskandidat

Hvad er din vurdering af aftalen om Vollsmose?

- ”Den sidste Vollsmoseplan” skal implementere en destruktiv, stigmatiserende og diskriminerende lovgivning i form af regeringens ghettopakke. Derfor kan den overordnede vurdering af aftalen vanskeligt være positiv, selvom aftaleteksten rummer enkelte positive hensigtserklæringer, bl.a. om børn, skoler, beskæftigelse og inddragelse.  Generelt bærer aftalen præg af tankegangen i de partier i Odense Byråd, hvis moderpartier stemmer for ghettolovene.

- Aftalen kan tilsidesætte beboerdemokrati, nedrive velfungerende boliger, privatisere almen ejendom og tvangsflytte flere tusind børn og voksne – det dikterer lovgivningen. Derudover indeholder aftalen en anerkendelse af DF’s dagsorden og medvirker til at forstærke stigmatisering og diskrimination, bl.a. på baggrund af folks religion. Aftalen bærer generelt præg af regeringens, Socialdemokratiets og især DF’s negative og formynderiske italesættelse af beboerne, ikke mindst i det klart diskriminerende afsnit om muslimske friskoler i Odense.

I hvor høj grad flugter aftalen med Enhedslistens politik?

- Aftalen skal sætte rammen for Odense Kommunes administration af ghettolovene. Enhedslistens politik er at kæmpe for at afskaffe ghettolisten og i stedet investere i de socialt udsatte områder. Vores deltagelse i en aftale med så væsentlige forringelser og principielle modsætninger kan skabe signalforvirring og troværdighedsudfordringer over for vælgere og i bevægelserne. Både i forhold til Enhedslistens politik og vores valggrundlag i Odense. Isoleret set kunne nogle elementer af aftalen være forenelige med Enhedslistens politik, f.eks. flytning af kommunale arbejdspladser til Vollsmose.  Men ikke som helhed.

- Jeg anerkender og værdsætter de forbedringer, som vores dygtige byrådsgruppe har været med til at skabe i aftaleteksten. Spørgsmålet er bare, om forbedringerne kan opveje de store og principielle forringelser og tvangsforanstaltninger, som aftalen rummer. Min holdning er, at aftalen som helhed er vanskelig at forene med vores politik.

Hvad kommer ”Den sidste Vollsmoseplan” til at betyde?

- Hvis planen bliver virkeliggjort, kan jeg være bekymret for, at de problemer, man ønsker at løse, ikke løses, og at planen kan skabe flere problemer for de berørte mennesker og for den sociale integration. Der vil ske en tvangsspredning af nogle tusinde børn og voksne fra Vollsmose til andre områder. En storstilet, risikabel operation, hvis effekt drages alvorligt i tvivl, bl.a. i en rapport fra Aalborg Universitet, som har kigget på lignende tiltag i andre lande. Derimod er det ret sikkert, at planen vil gavne private investorer og en række private virksomheder.

 

Brian Skov Nielsen

Kommunalbestyrelsesmedlem

Hvad er din vurdering af den nye plan for Vollsmose?

- Min vurdering er, at planen var det bedst mulige resultat på en virkelig dårlig og tragisk baggrund. Vi har pistolen i ryggen. Folketinget er i gang med at vedtage en ”ghettopakke”, der pålægger landets kommuner og almene boligforeninger at reducere antallet af almene familieboliger med 60 procent i det, de kalder ”de hårde ghettoer”. Gør vi det ikke, så gør ministeriet det. Og det er kommunerne, almenbyggefonden, der betaler regningen.

- Det suverænt største boligområde på listen over ”hårde ghettoer” er Vollsmose. Her bor 9.100 mennesker. Hvis vi skulle rive 60 procent af de boliger ned uden videre, ville det ende i en kæmpe katastrofe. Derfor er det vigtigt for os, at vi har forpligtet byrådet til at begrænse nedrivningen eller ommærkningen til omkring 30 procent. Man skal desuden forsøge at bygge butikker og skabe arbejdspladser, så vi begrænser nedrivninger af gode boliger mest muligt. Og så har det været vigtigt for os at løft af folkeskolerne i Vollsmose, praktiserende læger og et løft af sundheden, flere kultur- og fritidstilbud og målrettede beskæftigelsesmæssige tiltag ind i aftalen – og det lykkedes.

I hvor høj grad flugter planen med Enhedslistens politik?

- Jeg hader Folketingets ”Ghettopakke” lige så meget, som alle andre. Det er noget makværk, og det går ud over helt almindelige mennesker. Det er fuldstændigt utilgiveligt, at man på Christiansborg på den måde kan vedtage lovgivning, som får så store uhensigtsmæssige konsekvenser for dem, der bor i de her boligområder. Derfor skylder vi også beboere, boligorganisationer og alle andre her mennesker at gøre, hvad vi kan for at mindske konsekvenserne af Folketingets møglove så meget som muligt. Og vi skylder de her mennesker, som lever med arbejdsløshed, fattigdom og konsekvenserne af systemets svigt, at bruge anledningen til at iværksætte sociale, uddannelsesmæssige og sundhedsmæssige tiltag, der kan hjælpe dem ud af fattigdommen og ind på arbejdsmarkedet.

- Endelig skylder vi dem at få styr på genhusningsproblematikken. Og her er det lykkedes at forpligte et samlet byråd til at sætte kvoten til alment byggeri op, så der kan bygges gode, billige, almene boliger i Odense for 250 mio. kr. hvert år i de næste ti år.

Hvad kommer Vollsmoseplanen til at betyde?

- Der er for det første ikke tale om en endelig aftale. Det er et politisk forlig, som giver mandat til en udviklingsbestyrelse, hvor boligforeningerne er repræsenteret. Bestyrelsen skal så komme med en plan, som skal til afstemning i byrådssalen. Hvad de kommer tilbage med, og hvad Enhedslisten stemmer der, må tiden vise. Her er der intet, der binder os. Indtil videre betyder planen kun, at vi nu kan bygge almene boliger for en kvart milliard kr. om året i Odense. Der er desuden afsat 37 mio. kr. til folkeskoler, sundheds- og beskæftigelsestiltag og kultur- og fritidstilbud i Vollsmose.

- I Enhedslisten Odense kæmper vi stadig for, at ”Ghettopakken” tages af bordet. For sociale problemer løses ikke med en bulldozer. Og vi vil blive ved med at kæmpe for, at det her får så få negative konsekvenser for de mennesker, der til dagligt bor og lever i Vollsmose, som overhovedet muligt. Beboerne bad os om at bide os fast i forhandlingsbordet, og vi bliver siddende og kæmper, så længe vi kan.

Find og læs aftalen på www.odense.dk (skriv ”Den sidste Vollsmoseplan” i søgefeltet).

Vollsmose.

Foto: Mogens Engelund (CC BY-SA 3.0)

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Værst ved Vollsmoseplanen ifølge Reza

1. Nedrivning af velfungerende almene boliger. Det er absurd at destruere byens tiltrængte boligressourcer.

2. Diskrimination på baggrund af bl.a. etnicitet og religion og en formynderisk tilgang til de berørte mennesker.

3. Tvang og sanktioner over for de almene boligforeninger og over for beboerne. Bl.a. vedrørende flytning, genhusning og børnepasning. Intet sted i aftalen nævnes noget om de berørte beboeres rettigheder, valgmuligheder eller klagemulighed. Selv i forbindelse med beskæftigelsesindsats fremhæves sanktioner som redskab.

Bedst ved Vollsmoseplanen ifølge Brian

1. At der nu kan bygges almene boliger for 250 mio. kr. pr. år i de næste ti år i Odense.

2. At vi har fået byrådet med på at begrænse nedrivning og ommærkning af boliger mest muligt til 30 procent i stedet for 60 procent, som ”ghettopakken” ellers foreskriver. 

3. At vi har brugt anledningen til at styrke folkeskolerne og igangsætte sociale, kulturelle og sundhedsmæssige tiltag, som løfter Vollsmose og beboerne ud af fattigdom og arbejdsløshed.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]