Gå til hovedindhold

På vej til Paris

I december mødes verdens ledere til klimatopmøde i Paris, det såkaldte COP21. Her er det målsætningen at lave en bindende, global klimaaftale. Frem til topmødet vil Rød+Grøn bringe nyt fra klimafronten.

Karl Vogt-Nielsen, klima- og energirådgiver

Der snydes med CO2-kvoterne

Enhedslisten har sammen med NGO’er længe kritiseret, at lande kan få godskrevet det som en national reduktion i CO2, hvis de har investeret i tiltag, som giver CO2-reduktion i et andet land. Det er den såkaldte Joint Implementation som trådte i kraft 2008. Nu viser en sag fra Rusland, hvordan der er blevet svindlet med ordningen.

Fire store industrivirksomheder forøgede bevidst deres udledning af stærke klimagasser op til 2008. Da ordningen trådte i kraft, nedsatte de igen udledning til normalt niveau. Derved kunne de få tildelt store klimakreditter, som de så kunne sælge til vestlige lande og her godskrive det som del af deres nationale udledning. Fup og fidus med det eneste resultat, at der samlet blev udledt yderligere klimagasser svarende til ca. 30 mio. tons CO2 til atmosfæren.

Også troppernes temperatur stiger

Det er ikke kun ved polerne, at temperaturen stiger. Satellitmålinger viser, at temperaturniveauet i troperne i august måned i år har overgået alle tidligere satellitmålinger siden de startede i 1979. Den lå 0,52 grader over normalniveauet og slog dermed den tidligere rekord fra 1998, der som i år også var et El Niño-år.

Status for reduktionsmeldinger

Som optakt til COP21 skal alle verdens lande melde deres reduktionsmål ind. Selvom fristen var i foråret, mangler 140 lande stadig. De 56 lande (herunder EU), der hidtil har meldt ind, dækker 65 procent af de globale emissioner. Deres mål er dog helt utilstrækkelige til at holde to graders-grænsen. Så enten skal disse lande skrue op for reduktionsmålene, eller også skal de manglende lande, som f.eks. Indien og Brasilien, komme med meget ambitiøse indmeldinger.

En NGO-gruppe har vurderet, hvor meget de foreløbige indmeldinger bidrager ud fra en rimelighedsbetragtning. Syv landes indmelding betragtes som helt utilstrækkelige. Det omfatter Australien, Canada, Japan, New Zealand, Singapore, Sydkorea og Rusland. Seks indmeldinger vurderes som for lave til, at to graders-målet kan holdes. Det gælder Kina, EU, Mexico, Norge, Schweiz og USA. Målsætninger fra to lande, Marokko og Etiopien, vurderes som rimelige i forhold til at nå målet.

Den gode nyhed

Der er langt mellem gode nyheder på klimafronten. Men forskere på Stanford University har revurderet de forventede vandstandsstigninger, som på sigt udløses ved det eksisterende niveau for CO2 i atmosfæren. Baseret på analyser af Jordens historie, hvor indholdet var på samme niveau for tre mio. år siden, anslår forskerne, at det på sigt vil afsmelte isen på Grønland, Vestantarktis og 30 procent af Østantarktis, hvilket vil give en stigning på 25-30 meter i verdenshavene. Men som følge af nye oplysninger om isotopsammensætningen af datidens vand, har de nu anslået, at stigningen kun vil være 9-14 meter, såfremt koncentrationen af CO2 ikke øges. Det er jo en trøst.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]