Gå til hovedindhold

På vej til Paris

Det er dyrt at undlade en mere ambitiøs klimaindsats, viser en ny analyse, men mange multinationale selskaber modarbejder fortsat. På den hjemlige front viser Enhedslistens spørgsmål til klima- og energiministeren, at regeringen er på tynd is i sit forsvar for konkurrenceevnen.

Karl Vogt-Nielsen, klima- og energirådgiver

2.670.000.000.000.000 kr.

Cambridge University har regnet på konsekvenserne af de klimaskader, som verden vil få, hvis de tilbudte CO2-reduktioner fra landene op til COP21 ikke bliver forbedret. Med de nuværende udmeldinger kan temperaturstigningen ikke holdes på to grader, hvilket vil medføre skaderne for 400 billioner dollars – eller 2,7 millioner milliarder kroner. Hvis reduktionerne øges, så temperaturstigningen stopper ved to grader, falder omkostningerne til 80 billioner dollars. Så vi kan altså spare over to millioner milliarder kr. ved at skrue ambitionerne lidt op.

Danske elpriser blandt EU’s laveste

Regeringen vil neddrosle den danske klimaindsats. ’Grøn realisme’, hedder det. Angiveligt fordi den grønne omstilling koster i konkurrenceevnen, fordi elprisen er for høj, når der heri indgår den såkaldte PSO, der finansierer den grønne omstilling.

Nu har Enhedslistens energiordfører Søren Egge Rasmussen fået bekræftet, at påstanden om de høje danske elpriser for industrien er et blålys. Den danske elpris inkl. PSO ligger pænt under EU-gennemsnittet for industriens elpriser, lyder svaret. Investeringen i grøn energi sikrer nemlig lave elpriser.

- At hævde, at den grønne omstilling svækker den danske konkurrenceevne, er at sætte kikkerten for det blinde øje. Så lad os få klimamålet på skinner igen, siger Søren Egge Rasmussen.

Sølle støtte til vedvarende energi

Igen og igen hører vi, at den danske støtte til vedvarende energi er alt for høj. Men faktum er, at langt de fleste lande i EU giver en større støtte pr. produceret kWh fra vedvarende energi. Det bekræfter energiministeren i et svar til Søren Egge Rasmussen. I Danmark giver vi knap 25 øre pr. produceret kWh fra vedvarende energi, hvilket er blandt de laveste i EU. I Tyskland er man oppe på en krone i tilskud til hver kWh, og lande som Tjekkiet, Belgien og Italien er endnu højere oppe. Søren Egge Rasmussen opfordrer ministeren til at stoppe hetzen mod PSO og se virkeligheden i øjnene.

Multinationale selskaber modarbejder klimaindsatsen

Mange selskaber soler sig i smukke grønne erklæringer og Corporate Social Responsibility, men halvdelen af verdens 100 største firmaer modarbejder direkte klimaindsatsen.

Her i Europa topper oliefirmaet BP listen som klimaindsatsens fjende nummer et. Blandt de værste er også kemikaliekoncernen BASF og medicinalfirmaet Bayer, efterfulgt af Total, som vi kender fra Nordjylland, bilfirmaerne Daimler og BMW samt medicinalfirmaet Roche og olieselskabet Shell.

Det viser en kortlægning foretaget af den uafhængige engelske non-profit organisation InfluenceMap.

Metoden er udviklet af den USA-baserede forening “Concerned Scientists”. I den bedste ende befinder sig Unilever, medicinalfirmaet GlaxoSmithKline samt teleselskabet Deutsche Telekom.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]