Gå til hovedindhold

Oprør nytter – nu er turen kommet til regionerne

Det lykkedes i 2016 at få sat en stopper for det, der i nysprog hed “omprioriteringsbidraget”. I år må og skal vi have sat en stopper for kravet om to procent produktivitetsstigning på sygehusene. Det betyder på godt dansk, at der skal løbes to procent hurtigere for de samme penge. Og der er løbet 30 procent hurtigere gennem de sidste 15 år!

Susanne Langer, Enhedslistens repræsentant i Danske Regioners bestyrelse, valgt for Enhedslisten i Region Hovedstaden

Vi har et sundhedsvæsen under massivt pres, med over 40 påbud om dårligt arbejdsmiljø fra Arbejdstilsynet. Vi har hørt sundhedspersonale rapportere om arbejdspres så stort, at det går ud over faglighed og kvalitet i patientbehandlingen. Vi ved, at vores sundhedspersonale strækker sig ud over deres grænser for at undgå, at nedskæringerne går ud over patienterne. Det har gjort ondt, og heller ikke patienter har kunnet undgå at mærke konsekvenserne.

Vi har en stadig dyrere kollektiv trafik. Vi har giftgrunde rundt omkring i landet, der ligger som tikkende bomber.

Så nu sætter vi ”Regionalt Oprør” i søen!

Nu skal presset vendes

Økonomiaftalen mellem regering og regioner bliver indgået sidst i maj. År for år er skruen strammet. Samtidig er krav om nedbringelse af ventetider, løfte om udrednings- og behandlingsgaranti, antallet af behandlinger samt medicinpriser øget. Dokumentationskrav er fulgt med. År for år har regionerne derfor måttet skære og snitte. Nu skal regeringen mærke et massivt pres!

Det sker ved aktioner rundt omkring, første gang ved Danske Regioners generalforsamling den 6. april. Vi lægger også op til store demonstrationer landet over den 10. maj.  Så den står på stor-mobilisering fra nu af.

Læs mere om Regionalt Oprør i næste Rød+Grøn.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]