Gå til hovedindhold

Op og ned i sagen om Nord Stream 2

Ruslands ønske om en ny gasledning til Europa diskuteres på hele kontinentet. Enhedslistens folketingsgruppe og forretningsudvalg er modstandere af en ny gasforbindelse, mens man i Europapolitisk Udvalg kan finde et andet syn på sagen. Rød+Grøn har talt med Nikolaj Villumsen og Mikael Hertoft for at opklare uenigheden.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Spørgsmål til Mikael Hertoft, repræsentant for Europapolitisk Udvalg

Hvad er jeres holdning til Nord Stream 2?

- Vi finder det uovervejet, når Enhedslisten tilslutter sig modstanden mod at bygge den russiske gasledning Nord Stream 2 gennem Østersøen forbi Bornholm. Modstanden mod gasledningen kommer først og fremmest fra USA, som har vedtaget sanktioner mod Rusland og som selv ønsker at sælge gas til Europa og derfor vil ramme en konkurrent. Vi mener ikke, at sanktioner mod Rusland nedtrapper konflikterne mellem Rusland og vesten – hverken i Ukraine eller andre steder. Vi mener i stedet, at man skal føre dialog og økonomisk samarbejde og stoppe den militære oprustning, som NATO står i spidsen for.

Er Enhedslisten, der ønsker 100 procent vedvarende energi, ikke nødt til at være imod, at Danmark gør sig afhængig af import af et fossilt brændsel?

- Jo, Enhedslistens bør principielt gå ind for et stop for brug og udbygning af naturgas – men at stoppe Nord Stream 2 er blot at overlade banen til USA. Svaret er en udbygning af vedvarende energiformer og ikke at USA tager over.

- Der er en vis modsætning mellem den ideelle energipolitik og så den politik for fred og afspænding, som er helt nødvendig og som venstrefløjen må stille sig i spidsen for. USA vil lave sanktioner mod Rusland pga. den påståede indblanding fra Ruslands side i USA's valg. Her skal man huske, at USA igennem tiden har blandet sig i mange landes politiske forhold og valg og ofte har væltet regeringer med udemokratiske midler. Det er at føre sig selv bag lyset, når Enhedslisten vælger at støtte den amerikanske sanktionslinje med økologiske argumenter.

I lyset af bl.a. Ruslands aggressive fremfærd i Syrien, er det så ikke forkert at give Putin mulighed for at lukke for varmen herhjemme?

- Rusland opfører sig forfærdeligt i Syrien, på linje med USA i Irak. Men USA's sanktioner er ikke begrundet i Ruslands opførsel i Syrien. Rusland har aldrig lukket for gassen til Europa. Det er meget vigtigt for Rusland at blive set som stabile leverandører. Russiske gasledninger går i høj grad gennem Ukraine.

- Det, som er sket flere gange, er, at Ukraine ikke har betalt for gas, som Rusland har leveret til landet. Men man er fortsat med at tappe gas, der var på vej til Europa. Det har sat Rusland i et dilemma mellem at stoppe for gassen til EU, dvs. først og fremmest Tyskland, eller levere gratis til Ukraine. Det er det problem, Rusland og Tyskland har forsøgt at løse gennem at bygge gasledninger gennem Østersøen. Derfor har man bygget Nord Stream 1 gennem Østersøen, og derfor vil man bygge Nord Stream 2. I øvrigt er Danmark ikke særligt afhængigt af russisk gas – vi har gas i Nordsøen, så vi importerer kun en mindre del af vores energi fra Rusland.

 

Spørgsmål til Nikolaj Villumsen, politisk ordfører for Enhedslisten

Hvad er Enhedslistens officielle holdning til Nord Stream 2?

- Enhedslisten vedtagne holdning er, at vi ønsker investeringer i grøn omstilling frem for øget afhængighed af fossile brændstoffer. Og vi ønsker, at Danmark og Europa bliver uafhængig af fossile brændstoffer fra brutale diktaturer som Saudi Arabien og Rusland. Enhedslisten har på den baggrund opfordret regeringen til at afvise Nord Stream 2-rørledningen og arbejde for, at EU gør det samme. Ligesom vi tilbage i 2009 som det eneste parti afviste Nord Stream 1-rørledningen.

- Vores holdning deles af Vänsterpartiet i Sverige, der ligesom Enhedslisten arbejder for, at deres regering skal afvise projektet.

Set med grønne briller, er det så trods alt ikke bedre at importere gas end kul og olie, som vi gør i dag?

- Grundlæggende er der ikke behov for yderligere anlæg for gastilførsel til EU. Rusland udnytter i dag kun 35 procent af sin samlede rørledningskapacitet til EU. En ny yderligere rørforbindelse er således helt overflødig set energimæssigt og klimamæssigt. Nord Stream 2 bør derfor ses som et rent russisk forsøg på at gøre sig helt uafhængig af sine rørledninger gennem Ukraine og andre østlande.

- I debatten bliver det fremført, at modstanden mod rørledningen er skabt af amerikanske interesser i at eksportere flydende LNG-gas til Europa. Men det argument holder ikke vand. En ny Nord Stream-rørledning skal gå mellem Rusland og Tyskland og vil give Rusland mulighed for helt at undgå brug af Ukraine-røret selv med øget levering til EU. Tyskland har ikke modtagestationer for flydende LNG-gas og kan således ikke erstatte russisk gas med LNG-forsyninger fra f.eks. USA. USA har derfor ikke en umiddelbar interesse i, at Nord Stream 2 ikke etableres.

Kan Nord Stream 2 ikke være med til at forbedre det anstrengte forhold mellem Rusland og EU?

- For det første mener jeg, det vil være helt absurd at ændre vores holdning til behovet for bæredygtig omstilling for at imødekommende den russiske præsident Putin. Derudover ønsker Enhedslisten at lægge politisk og økonomisk pres på den russiske regering, der med annekteringen af Krim har krænket folkeretten og stået bag voldsomme krigsforbrydelser i Syrien. Vi har derfor bakket op omkring EU's målrettede sanktioner mod toppen af det russiske regime, der har været ansvarlige for beslutningen om at bryde folkeretten.

- Vi ønsker et målrettet politisk og økonomisk pres på Putin fremfor den hovedløse oprustning, vi lige nu ser i Østersøen. Der er nemlig ingen tvivl om, at det nuværende våbenkapløb i Østersøen er farligt, og det har Enhedslisten som det eneste parti klart afvist. Sammen med den nordiske venstrefløj har vi i stedet foreslået, at der arbejdes for gensidig nedrustning i Østersøområdet. De nordiske lande bør frigøre deres udenrigspolitik fra NATO og Trump.

- Vi står sammen med den nordiske venstrefløj i opbakningen til EU's sanktioner for at forsvare folkeretten og kritisere Putin – samtidig med, at vi afviser den farlige oprustning, som lige nu gennemføres af både NATO og Rusland på begge sider af den russiske grænse i Østersøen.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]