Gå til hovedindhold

OK18 – sådan kan det gå

I skrivende stund har Forligsinstitutionen udsat konflikten. Det giver mulighed for at etablere et yderligere pres på regeringen KL og Danske Regioner. Dermed styrkes også muligheden for et godt forlig. Her er seks bud på, hvordan OK18 kan ende.

Anders Olesen, faglig koordinator

Scenarie 1: En hurtig aftale

Kommer der et forlig inden den 22. april, skal aftalen til afstemning blandt fagforbundenes medlemmer. Konflikten udsættes, indtil afstemningsresultatet ligger klar. Bliver det et ’nej’, starter konflikten.

Scenarie 2: Ingen aftale og ingen yderligere udsættelse

Hvis ikke der sker udsættelse igen eller indgås forlig, starter konflikten med strejke. Den 22. april bliver første strejkedag, og der gennemføres på første, anden eller tredje strejkedag demonstrationer/OK-fester ved alle rådhuse i alle kommuner.

28. april er lockoutens første dag. Her planlægger man i København en stor demo/OK-fest ved Christiansborg. Forbundene planlægger også en landsdækkende demonstrationsdag.

1. maj kommer i dette scenarie til at stå i OK18’s tegn og bliver meget stor.

Scenarie 3: Yderligere udsættelse

Forligskvinden kan vælge at udsætte konflikten med yderligere 14 dage. I så fald rykkes planerne frem, så strejken starter 10.-11. maj, mens lockouten begynder den 17.-18. maj.

Scenarie 4: Sammenbrud inden den 22. april

Forligskvinden kan vælge at erklære sammenbrud inden den 22. april. Dermed kan konflikten starte med det samme, og strejke og lockout kan køre parallelt. I den situation fremrykkes demonstrationer og andre faglige aktiviteter.

Scenarie 5: Regeringen griber ind

Ved et regeringsindgreb skal der ved førstebehandlingen af lovforslaget demonstreres i så mange byer som muligt. Ved anden- og tredjebehandlingen bør Christiansborg være under belejring af landsdækkende aktivitet.

Når indgrebet er vedtaget, vil der igen være demonstrationer i mange byer. Dagen efter lovens vedtagelse planlægges der TR-møder, nogle fortsætter strejken og der indkaldes til nye demonstrationer (udenfor normal arbejdstid).

Scenarie 6: Intet indgreb

Regeringen kan vælge ikke at gribe ind. Dermed kan Løkke og co. tømme strejkekasserne og undgå kritik for indgreb. I den situation skal forhandlingerne genoptages. Kommer der et forlig, vil konflikten blive sat på pause, indtil en afstemning har fundet sted. Bliver der flertal for forliget, er konflikten slut, og ellers fortsætter den.

10.000 tillidsrepræsentanter samlet i Fredericia (foto: Facebook-gruppen "Bak op om de offentligt ansatte").

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Fagligt sammenhold styrkes

I løbet af april er det faglige sammenhold og den folkelige opbakning til de offentligt ansatte øget. Den 10. april blev der gennemført store demonstrationer og OK-fester i bl.a. Aalborg, Esbjerg, Randers, Odense, København, Rønne, Skanderborg, Silkeborg, Frederikshavn, Vejle og Varde. Derudover er der blevet afholdt en lang række lokale og fagspecifikke aktiviteter, som har inddraget tillidsrepræsentanter og borgergrupper som studerende og reformramte.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]