Gå til hovedindhold

OK18 og de politiske og faglige perspektiver

Fagbevægelsen står i en fundamentalt ny situation. Tidligere var der markante skillelinjer mellem forskellige forbund og mellem medlemmer og valgte repræsentanter. Men i forbindelse med OK18 er alle forenet. Der er et tværgående samarbejde, vi aldrig har set før i fagbevægelsens historie.

Anders Olesen, faglig koordinator

Akademikere, sygeplejersker, lærere og teknisk personale, alle støtter hinanden. Uanset resultatet af overenskomstforhandlingerne betyder det en ny politisk og faglig situation.

De borgerlige regeringer fra 2001 fulgte en neoliberal politik. Da socialdemokraterne overtog magten 2011, gik de sammen med deres koalitionspartier Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre for at forfølge samme politik. Dette betød årlige nedskæringer i staten, regionerne og kommunerne på to procent.

I otte-ni år er antallet af offentligt ansatte reduceret drastisk med over 30.000. Den offentlige velfærd blev væsentligt forringet. Dette blev forsvaret med argumentet om, at det var "nødvendig politik". Der var ikke penge nok, og udbuddet af arbejdskraft skulle stige. Pensionsalderen blev hævet, og flere skulle have job i det private erhvervsliv. Alle danskere har hørt dette tusindvis af gange. Konklusionen var at glemme håbet om forbedring.

Et spirende velfærdsoprør

For to og et halvt år siden blev det kommunale oprør iværksat. En række fagforeninger i København og senere i resten af landet tog initiativ til velfærdsalliancen. Højdepunkterne var 74 demonstrationer i 74 kommuner, fjernelse af det kommunale omprioriteringsbidrg på to procent i 2016 og det regionale effektiviseringsbidrag i 2017.

I efteråret 2017 samlede fagforbundene bag initiativet ”Danmark for Velfærd" 3.400 tillidsrepræsentanter til møde om velfærden for hele samfundet – det handlede ikke kun om løn og arbejdsvilkår. Den nye situation udviklede sig hen over efteråret til den nu berømte musketered, hvor alle står sammen om at kræve en ordentlig lønudvikling, et forsvar af frokostpausen og en aftale om lærernes arbejdstid. Ikke særligt markante eller dyre krav, når det kommer til stykket. Men de går på tværs af regeringens politik. Og de går på tværs af det, den socialdemokratiske ledelse vil med den offentlige sektor. Derfor har socialdemokraterne også gennem sin deltagelse i KL sikret, at der var flertal for lockouten.

Der er råd til at indfri kravene

Når dette blad udkommer, kan vi stå på tærsklen til konflikt, der kan være udbrudt konflikt eller der kan være indgået forlig. Enhedslisten og det faglige bagland støtter bestræbelserne på at, der kan indgås en god aftale i forligsinstitutionen. Lykkes det ikke, så er målet, at de offentligt ansatte gennem en konflikt opnår sine mål i musketereden. Opgaven er at øge opbakningen til de offentligt ansattes krav og forbedring af velfærden for befolkningen. Vi vender os imod et lovindgreb, og vi har selv stillet forslag om fem milliarder kr. til en ligeløns- og lavtlønspulje for at forbedre muligheden for en aftale.

Mens kun ni procent støtter regeringens position, bakker 65 procent af befolkningen op om de offentligt ansattes krav. Og der også råd til at indfri kravene: Overskuddene i 2016 i de store selskaber var på intet mindre end 246 milliarder kr. Til sammenligning brugte den kommunale sektor samme år 259 milliarder kr. på drift og løn til de ansatte.

Vi arbejder på at styrke det faglige sammenhold og udvikle aktiviteter i hele landet både i kommunerne, regionerne og staten. Presset skal øges på alle fronter.

Foto: Facebook-gruppen "Bak op om de offentligt ansatte.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]