Gå til hovedindhold

OK18: Mobiliseringen og sammenholdet er vores vigtigste sejr

Forligene for de offentligt ansatte er i hus efter en historisk mobilisering. Vores største sejr er den omfattende mobilisering af offentligt ansatte i alle faggrupper, som gennem måneder stod skulder ved skulder med kravet om en løsning for alle. Nu er det op til medlemmerne i de respektive fagforbund at vurdere resultatet.

Enhedslistens faglige landsudvalg

Fagbevægelsens styrke består i medlemmernes aktive opbakning. Det er den, som har skabt den massive folkelige opbakning og resultaterne. Afgørende elementer i mobiliseringen har været danmarkshistoriens største TR-møde i Fredericia og ikke mindst alle de lokale markeringer i samtlige kommuner. Med mobiliseringen er det lykkedes at vende en trend, der i de senere år har nedvurderet den offentlige sektor og de offentlige ansatte. De offentligt ansatte har genvundet respekten på samfundsmæssigt niveau.

Ingen kan vinde alene
Sammenholdet mellem faggrupperne ude lokalt har skabt nye perspektiver for en fælles kamp for bedre arbejdsvilkår og for velfærden i fremtiden. Vi opfatter, at ønsket om sammenhold og solidaritet er usvækket lokalt, og at det bør være et afsæt for opbygningen af den lokale faglige aktivitet og koordinering. Det kan bruges i kampen for bedre økonomiaftaler mellem KL/regionerne og staten, i de kommende budgetkampe i kommunerne, finanslovsforhandlinger og et kommende folketingsvalg.
Fagbevægelsens musketer-ed, for offentligt ansattes løn, den betalte frokost og aftalt arbejdstid, også for lærerne, holdt næsten hele vejen hjem, selvom der til sidst opstod en sprække mellem forhandlerne. Den sprække skal ikke overskygge det faktum, at fagbevægelsens enhed er afgørende for store resultater – ingen kan vinde alene. Det historiske sammenhold skal vi bygge videre på i de kommende kampe for bedre overenskomster, bedre arbejdsforhold og mere velfærd. Havde vi stået skulder ved skulder, fra top til bund, helt til det sidste, var lærerne måske også kommet i mål. Det sætter også retningen for, hvordan de privatansattes fagforeninger skal stå sammen og mobilisere til OK20.

Lærernes aftale med KL (herunder nedsættelsen af en kommission), som også får konsekvenser for statens undervisere, gav ingen løsning på lærernes krav om en arbejdstidsaftale, og mange lærere er meget utilfredse. I mangel af bedre opfordrer Enhedslistens lærernetværk til en intensivering af kampen for gode lokalaftaler. I sidste ende er det medlemmerne, der afgør skæbnen for kommissionen, når de skal stemme om overenskomsten. Uanset resultatet, så skal vi give fuld opbakning til, at lærerne med støtte fra alle andre faggrupper får tilkæmpet sig gode lokale arbejdstidsaftaler i alle landets kommuner.

Et begyndende brud

Selve resultatet af overenskomsten opfatter vi som et begyndende brud med Moderniseringsstyrelsens spare- og fleksibilitetskrav.

Fagbevægelsen fik en lønramme på 8,1 procent, som bryder ti års nulvækst. Det er ikke store stigninger, men det opfylder de krav, som man gik i kamp for.

Fagbevægelsen fik puljer til ligeløn og lavtløn på samlet 85 mio. kr. Fagbevægelsen fik fjernet Corydons privatlønsværn og genindført den tidligere reguleringsordning på 80/80. Fagbevægelsen fik sikret spisepausen, selv om der er forskellige juridiske udgaver.

Arbejdsgiverne fik ikke opfyldt deres krav om, at de offentligt ansatte skulle betale for det såkaldte løngab. Arbejdsgiverne måtte trække alle krav om øget fleksibilitet i ansættelse og arbejdstid tilbage. Med undtagelse af individuelt aftalt plustid i staten (op til 42 timer om ugen). Arbejdsgiverne fik ikke presset mere individuel løndannelse igennem (med undtagelse af en række højere chefområder). Arbejdsgiverne måtte opgive forringelser af seniorordningerne.

Musketereden skal udvikles

Enhedslistens fagligt aktive vil arbejde for, at den lokale mobilisering og sammenhold fortsættes og forstærkes med fokus på fælles kamp for velfærden. Der er råd! Det er regeringen, som vælger at give skattelettelser til de rige frem for penge til velfærd. Der skal snarest etableres en landsdækkende tillidsrepræsentantforsamling til fortsættelse af det stærke sammenhold. Vi skal understøtte lærerne og andre faggrupper, hvis de kommer i konflikt, og understøtte lærernes kamp for landsdækkende og lokale arbejdstidsaftaler.

De gode erfaringer med musketereden skal bruges ved OK20 på det private område og igen ved OK21, når de offentlige overenskomster skal forhandles på ny.

Vi vil arbejde for, at der bliver en aktiv lønkamp på det private område i tiden fremover. Virksomhedernes store overskud skal omfordeles til lønarbejdernes fordel. Der er råd til markante lønstigninger. Og så skal der i årene fremover meget mere fokus på lønarbejdernes muligheder for det gode liv og et ustresset arbejdsliv. Vi vil arbejde aktivt for, at 30 timers arbejdsuge, stop for stress og opnåelse af et godt seniorliv kommer højt på den politiske dagsorden.

Foto: Reza David

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]