Gå til hovedindhold

OK18 handler om os alle

De offentligt ansatte forhandler i øjeblikket om en ny overenskomst. Men hvad handler OK18 egentlig om? Rød+Grøn har taget en snak med Anders Olesen, Enhedslistens faglige koordinator.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Simon: Hvad er der særligt ved dette års forhandlinger?

Anders: Organisationerne har lovet hinanden en musketer-ed, hvor de har sagt: "Vi går ikke til forhandlinger med arbejdsgiverne, før der er reelle forhandlinger om lærernes arbejdstid.” Alle forhandlinger skulle have været i gang før jul, men først den 21. januar var de så pressede i KL, at de indvilgede i at drøfte arbejdstid med uddannelsesorganisationerne.

Simon: Så udgangspunktet er altså kravet om, at dem, der arbejder med uddannelse, får ordentlige rammer for deres arbejdstid. Hvilke andre hovedkrav er der rejst?

Anders: Den betalte frokostpause, som arbejdsgiverne har truet med at fjerne, skal bevares. Mindstelønningerne skal hæves, og endelig skal løngabet mellem mænd og kvinder reduceres.

Simon: Kan man ikke frygte, at nu, hvor forhandlingerne ruller på alle områder, så trækker KL forhandlingerne med lærerne i langdrag, mens de andre offentligt ansatte får indfriet deres krav – og så hviler presset på musketer-eden?

Anders: Jo, og derfor handler det om, at de holder ord over for hinanden i toppen af forhandlingssystemet. Og så er det værd at bemærke, at de faglige organisationer har sagt, at de er klar til at bruge musketer-eden, hvis noget ikke bliver løst. Nu handler det om at tro på egen styrke og turde tage kampen.

Simon: Forhandlingerne finder sted i en tid, hvor samfundsøkonomien har det væsentligt bedre end under finanskrisen, og hvor arbejdsløsheden er faldende. Det må alt andet lige give bedre betingelser for lønmodtagersiden?

Anders: Ja, økonomien udvikler sig voldsomt, men det er primært overskuddene i virksomhederne, der eksploderer – det samme gør uligheden i vores samfund. Bemærk i øvrigt, at arbejdsgiverne på den private side blander sig åbenlyst i forhandlingerne. Blandt andet ved at udtale sig om den betalte frokostpause og de offentligt ansattes lønudvikling.

Simon: Er det usædvanligt, at den private sektors arbejdsgiverorganisationer blander sig i de offentlige overenskomstforhandlinger?

Anders: Det er usædvanligt, at de blander sig så åbenlyst. Vi ved godt, at de private arbejdsgivere i al almindelighed gerne vil styre hele samfundsøkonomien. Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 lykkedes det dem, sammen med Moderniseringsstyrelsen og den daværende finansminister Bjarne Corydon, at bremse lønudviklingen i den offentlige sektor. Selvsamme Bjarne Corydon, som nu er chefredaktør for Børsen, skrev for nyligt i en leder, at: ”Opspillet til forhandlingerne har været skævt. Mens Dennis Kristensen og Anders Bondo på lønmodtagersiden højlydt har fremført vidtgående krav, uden væsentligt modspil i den offentlige debat, har arbejdsgiversidens hensyn mødt massiv modvind.” Han går direkte ind i en offensiv for arbejdsgiversiden.

Simon: Han siger også: ”Forhandlingerne angår ikke bare de offentligt ansatte, men alle danskere - også i den private sektor. Det er vores skattekroner, der forhandles om.” Det kan vi vel kun være enige i, om end vi drager en helt anden konklusion end Corydon?

Anders: Ja, alle lønmodtagere har en stærk interesse i at få de offentlige ansattes arbejdsvilkår forbedret. Det vil give dem bedre mulighed for at udføre de mange velfærdsopgaver, som vi allesammen er afhængige af.

Simon: Hvad er Enhedslistens rolle i alt det her?

Anders: Som venstrefløjens store parti skal vi italesætte solidariteten og få dem, som ikke er involveret i forhandlingerne, til at yde moralsk støtte. Og hvis der kommer konflikt, skal vi bakke op om de offentligt ansattes kamp for bedre vilkår. Derudover opfordrer vi vores lokalafdelinger til at diskutere OK18 på medlemsmøder – vi kommer gerne ud og bidrager med information og orientering.

Simon: Hvad kan man selv gøre?

Anders: Vi opfordrer alle offentligt ansatte til at deltage i de aktiviteter, der er i deres fagforening – og selv starte initiativer lokalt. Er du privatansat, så tag diskussionen med venner, familie og kollegaer. Forklar dem, at vores offentligt ansatte skal have ordentlige forhold, når de holder gang i vores velfærdssamfund.

Læs meget mere om OK18 på faglig.enhedslisten.dk.

Foto: Jakob Esben H. (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]