Gå til hovedindhold

Offentlig produktion af medicin lukkes af hensyn til private

De sidste ti år er udgifterne til sygehusmedicin fordoblet, og de foreløbige tal for 2017 tyder endnu engang på, at udgifterne vokser. Det skyldes blandt andet, at private aktører får eneret til at producere medicin, som sundhedsvæsenet selv fremstillede førhen.

Stine Brix, sundhedsordfører

I 2014 blev de danske sygehusapoteker bedt om at indstille produktionen af koffeincitrat. Præparatet bruges til for tidligt fødte børn, som har brug for hjælp til at trække vejret. Et italiensk firma fik af EU tildelt 10 års eneret på at markedsføre produktet til trods for, at det i årevis var blevet produceret offentligt. Prisen steg fra 20 kr. pr behandling til 800 kr. per behandling – en prisstigning på 4000 procent. Til stor skade for børneafdelingernes økonomi.

Eksemplet er ikke enestående. For ganske nylig stødte Enhedslistens regionsrådsmedlem i Nordjylland, Susanne Flydtkjær, på en lignende sag, da regionsrådet var indkaldt til budgetseminar. Regionens embedsmænd fortalte, at de forventede øgede udgifter til et kontraststof til kræftscanninger. Kontraststoffet har man indtil nu selv produceret, men nu har en privat medicinalvirksomhed fået eneretten, og de forventer derfor prisstigninger og ekstra udgifter som anslås til 5-6 mio. kr. på landsplan. Enhedslistens regionsrødder i Hovedstaden og Midtjylland har spurgt i deres regioner, hvor de kan bekræfte, at man også har fået påbud om at indstille produktionen og købe dyrere medicin på det private marked.

Udgifterne til medicin fordoblet

Det sker i en tid, hvor udgifter til dyr medicin presser sundhedsbudgetterne. De sidste ti år er udgifterne til sygehusmedicin fordoblet, og de foreløbige tal for 2017 tyder endnu engang på, at udgifterne vokser. Når flere penge skal bruges på piller, så er der færre penge til at ansætte personale, som kan nedbringe ventetider og sikre en bedre pleje.

- Det er helt nødvendigt, at sygehusapotekerne kan producere lægemidler, når det er langt billigere end den pris, som private virksomheder tager. Alternativet er, at flere og flere af vores sundhedskroner går til øget indtjening i medicinalindustrien, forklarer Susanne Flydtkjær.

Strammere regler i Tyskland

I Region Hovedstaden har Enhedslistens medlem Marianne Frederik spurgt til sagen. Hun er overrasket over svaret, som hun har modtaget. Her fremgår det nemlig, at Tyskland fortolker reglerne mindre stramt end i Danmark, og at man derfor fortsætter produktionen.

- Det er jo helt absurd, at Danmark klapper hælene i over for medicinalindustrien. Det er ganske enkelt spild af skatteborgernes penge. Vi kan bruge hver en krone på mere personale på sygehusene, mener Marianne Frederik.

Enhedslisten har rejst sagen over for sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Det viser sig i svar fra sundhedsministeren, at der findes yderligere flere eksempler på, at sygehusapoteker har indstillet produktionen af et lægemiddel, fordi et privat firma overtog produktet.

Foto: Drew Hays - Unsplash.com

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]