Gå til hovedindhold

Tags

Økologi, klimaet og mad til alle – det hænger sammen

I den seneste tid har medlemmer og politikere fra Enhedslisten spurgt mig: ”Hvordan klarer økologi sig i forhold til klimaet” og ”kan økologi sikre mad til alle?”. Jeg vil her svare efter bedste formåen.

Paul Holmbeck, politisk direktør i Økologisk Landsforening

For at tage det sidste først: Ja, økologisk landbrug er en del af løsningen i forhold til sult i verden. I de store FN-vidensopsamlinger på forskning i sultbekæmpelse, er økologiske landbrugsmetoder fremhævet som en effektiv og let tilgængelig strategi for små producenter i verdens fattigste lande. Det vil sige der, hvor mad egentlig produceres til folk, der mangler mad. De økologiske metoder giver to-tre gange mere mad fra marken. Det skyldes en mere frugtbare jord, der i øvrigt holder bedre på vand, og dermed er mere robust i perioder med tørke. Det er også vores Økologisk Landsforenings erfaring fra vores arbejde i Østafrika.

Hvad med økologi og klimaet?

Der cirkulerer i nogle påstande om, at økologisk landbrug har et større klimaaftryk end konventionelt. Men forskere er enige om, at økologisk landbrug udleder mindre klimagas per hektar.

Når økologer af hensyn til natur og sundhed ikke anvender pesticider eller høje gødningsniveauer, får de på vore breddegrader et mindre udbytte. Derfor debatteres det, hvad klimaaftrykket er i de to systemer, når man opgør det per kilo mad. Forskere fra Aarhus Universitet konkluderer i den sammenhæng, at ” Klimabelastningen fra planteproduktion og animalsk produktion er på samme niveau pr. kg. produkt inden for økologisk og konventionel produktion”. Samtidig vinder økologien, siger forskere, på andre bæredygtighedsparametre, såsom beskyttelse af naturen, drikkevandsressourcer og fødevarer uden pesticidrester.

Men, når landbruget udgør op mod en tredjedel af Danmarks klimabelastning, så er det væsentlige ikke, hvorvidt økologisk eller konventionelt landbrug er bedst/mindst ringe på klimaperformance i dag. Begge produktioner skal reducere klimabelastningen betragteligt.  Og det handler ikke kun om at gøre noget, men om at gøre nok - i tide.

Økologer har fat i mange klimaløsninger

Økologien indeholder i udgangspunktet en række elementer og praksisser, som er gode klimatiltag. Økologer brugere mindre gødning, så der skabes mindre lattergas, og økologer dyrker mere græs, som hiver mere CO2 ud af luften. Økologer bruger heller ikke energikrævende kunstgødning, og økologiske landbrug har færre husdyr. En bedre balance mellem planter og dyr, som også afspejler den bedre balance, som mange tilstræber på tallerkenen for tiden.

Der er også udfordringer i økologien, f.eks. bruges der en del mekanisk udkrudtsbekæmpelse. Det kræver brændstof og giver jordbearbejdning, som omsætter kulstof. Økologer er langt fra i mål, og økologi skal blive et bedre klimavalg. Vi hæver derfor i år klimakrav for alle danske økologer, og vores landmænd kører derudaf med klimaskoler og klimahandlingsplaner ude på gårdene. Enkelte øko-landbrug er allerede klimaneutrale.

Økologisk Landsforening er også kommet med en klimaomstillingsmodel for hele landbruget. Den hedder ”Balanceret Klimaregnskab”. Landmænd skal holde sig under et CO2-loft, men de får friheden til selv at vælge mellem de effektive klimahandlinger, der får dem i mål. Det gør landmænd til medspillere for klimaet, og deres håndværk kommer i spil.

Det er mennesker, der driver klimaomstilling

Ligesom i landbruget er det håndværk – og politiske beslutninger – der er drivkraft bag omlægning af flere tusinde offentlige kantiner og restauranter til økologi. Her går køkkenpersonalet samtidig forrest med at reducere spild og anvende mindre kød og mere grønt. Det gør ikke bare maden mere klimavenlig, men også sundere. Og inden for samme budget vel at mærke. En solid velfærdsløsning hvor mindre spild og mindre kød dækker merprisen på økologisk råvarer, så vores børn, vores ældre og vores syge får sundere og økologiske mad uden prisstigninger. De køkkenansatte er med god grund stolte over, at de har drevet en økologi- og klimaomstilling, hvor deres håndværk i den grad er kommet i spil. Klimaomstilling, ligesom økologi, drives frem af mennesker. Af håndværk og politik. Til gavn for mennesker og planeten. Og det hænger sammen.

Foto: Økologisk Landsforening

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]