Gå til hovedindhold

Nytårsquiz: Sådan gik det i 2016

I Rød+Grøns nytårsquiz spurgte vi sidste år: Hvordan ser verden ud 1. december 2016? Vi gør status over året, der gik, og kårer partiets nye profet.

Karl Vogt-Nielsen, Rød+Grøn

1. Har der været en meningsmåling, som giver Enhedslisten 20 mandater eller flere? Nej

Voxmeter har både i marts og maj måned givet os 9,9 procent svarende til 18 mandater, så det bliver først i 2017, måske.

2. Er Dansk Folkeparti i regering? Nej

Det lykkedes igen DF at snige sig uden om en ny, borgerlig regering.

3. Er topskatten besluttet sænket? Nej.

Beløbsgrænsen for, hvornår de 15 procent trækkes, er hævet flere gange, men selve topskatten er stadig 15 procent.

4. Er der indført permanent paskontrol ved den dansk-tyske grænse? Nej

Selvom paskontrollen nærmest fungerer som permanent, forlænget adskillige gange, er den formelt kun midlertidig.

5. Har den tyrkiske hær invaderet det kurdiske selvstyreområde Rojava i det nordlige Syrien? Ja

Efter befrielsen af byen Manbij blev der åbnet mulighed for at samle de befriede kurdiske områder.

Derfor indledte tyrkiske styrker sammen med islamistiske militser en invasion af det nordlige Syrien, hvor de faldt i ryggen på bl.a. kurdiske oprørsstyrker fra SDF-alliancen, der i forvejen kæmper en hård kamp mod IS.

6. Er der i løbet af 2016 gennemført endnu en EU-relateret folkeafstemning? Nej

Regeringen foregøglede, at en parallelaftale om Europol var umulig, og en ny afstemning var på tale, men nu kan vi tilsyneladende alligevel godt få en aftale.

7. Er der indgået fredsaftale i Colombia? Ja

Faktisk to gange, men den første i august blev forkastet ved en folkeafstemning. En ny er indgået i november, og den skulle alene bekræftes af de to kamre, hvilket er sket 1. december.

8. Har staten afsat midler til et prioriteringsinstitut for anvendelse af dyr medicin på hospitalerne? Nej

Modellen fra Norge og England er ikke indført i Danmark. Til gengæld har Danske Regioner besluttet at etablere et Medicinråd, der starter fra nytår.

9. Har Folketinget besluttet at købe F-35 Joint Strike Fighter-kampfly? Ja

I juni besluttede Venstre, Socialdemokraterne, Radikale, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti at bruge 56 mia. kr. til køb af 27 nye kampfly, selvom en meningsmåling måneden før viste, at 59 procent af vælgerne er imod.

10. Foreligger der en dansk klimaaftale, som begrænser trafikkens CO2-udledning? Nej

Tværtimod er prisen på biler sænket, og bilsalget slår i 2016 alle tidligere rekorder.

11. Har EU hævet sit nuværende mål om 20 procent reduktion af CO2 i 2020? Nej

Paris-aftalen har ikke sat sig nogen spor i 2020-målet, selvom det er alt for lavt i forhold til at holde temperaturstigningen under to grader.

12. Er der slået nye rekorder for vindhastighed eller skybrudsnedbør i Danmark? Nej

Der var skybrud og mange lynnedslag den 10. juli, men ingen nye rekorder.

13. Har Eva Kjer Hansen fået en traktatkrænkelsessag på halsen angående vandområdeplaner? Nej

Det nåede hun ikke, fordi hun efter hårdt pres fra især Enhedslisten måtte trække sig som minister.

14. Må kommunerne tillade byggeri i strandbeskyttelseszonen? Nej

Den lempelse, som V, K, DF og S gennemførte i juni med udviklingsområder, gælder for kystbeskyttelseszonen, men ikke inden for strandbeskyttelseszonen, hvor der dog kommer lempelser i dispensationsmuligheder. Her er det dog Kystdirektoratet, der træffer afgørelsen og ikke kommunen.

15. Er skoledagen blevet kortere? Nej

Der er ikke gennemført nogen samlet reduktion i skoleforliget. Men mange steder er der givet dispensation efter konkret ansøgning.

16. Er der indført adgangskrav om et karaktergennemsnit på mindst 4 til gymnasiet? Ja

Forhandlingerne var mellem 4 og 7, og kompromisset blev 5, som er det snit, man skal have i standpunkt for at blive vurderet uddannelsesparat.

17. Er den gratis adgang til fertilitetsbehandling for lesbiske og enlige kvinder afskaffet? Nej

Den gratis behandling har indtil videre overlevet den blå regering.

18. Er der indført tre måneders fædrebarsel, som den forrige regering dumpede? Nej

Også her er reglerne uændrede med en forældreorlov på 32 uger, som forældrene kan dele.

Årets bonusspørgsmål var, hvor mange medlemmer Enhedslisten har 1. december 2016? Svaret er 9.368. Spørgsmålet ville kun have betydning, hvis vi skulle finde en vinder blandt flere med lige mange rigtige. Vi fik imidlertid en klar vinder i år.

Den hårdeste nød at knække var spørgsmål 14 om kommunerne nu må godkende byggeri i strandbeskyttelseslinjen. Kun én har korrekt svaret nej. Alle andre gættede på ja, men er nok snydt af, at det er i kystbeskyttelseszonen, der gives nye muligheder for kommunerne til at ødelægge naturen. Omvendt var spørgsmål 2 og 18 nok for nemme. Dem har alle rigtige. På bundlinjen har vi dog en klar vinder, som med 16 rigtige skilte sig klart ud fra feltet.

Og vinderen er:

Henrik Frydenborg fra vores afdeling i Assens, som med flotte 16 rigtige kan kalde sig partiets rød-grønne profet, indtil en ny skal findes næste år. Et gavekort til Coop er på vej til Henrik – stort tillykke herfra!

På bagsiden af dette nummer finder du Rød+Grøns nytårsquiz 2017 – held og lykke!

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]