Gå til hovedindhold

Nyt initiativ: ’Danmark For Velfærd’

Efter flere års arbejde med at skabe samling om kampen for velfærden er det lykkedes at skabe initiativet ’Danmark For Velfærd’. Første kapitel skrives på et stormøde i oktober.

Anders Olesen, faglig koordinator

En lang række centrale forbund har, sammen med LO Storbyerne, inviteret de øvrige faglige organisationer, sociale bevægelser og uddannelsessøgende til at udvikle en fælles bevægelse mod ulighed og for velfærd. Det er i den forbindelse besluttet at invitere tillidsfolk fra hele fagbevægelsen til et stort tillidsrepræsentantmøde i Odense den 4. oktober. Ambitionsniveauet er 3-4.000 deltagere.

På mødet vil tillidsrepræsentanterne blive opdelt efter kommune, så der kan skabes lokale initiativer. Der lægges desuden op til at gøre 7. november til en landsdækkende aktions- og demonstrationsdag. Det overordnede mål er at påvirke kommune- og regionsvalg i en progressiv retning. Desuden er ambitionen, at aktiviteterne videreføres frem til og også efter et kommende folketingsvalg. Vi vil opstille krav og kæmpe for, at de bliver indfriet af en ny regering.

Vi skal sikre bredden

Som parti er det vores opgave at sikre tilslutning til mødet den 4. oktober. Vi udsender i den forbindelse faglige nyhedsbreve til alle, der er tilknyttet en fagforening. Vi opfordrer vores kontaktpersoner til at finde mindst én faglig kammerat i afdelingen, som gennem sin fagforening kan deltage i tillidsrepræsentantmødet. Vi kontakter også alle Enhedslistens medlemmer med tillidshverv og opfordrer dem til at deltage. Endelig forsøger vi at få de uddannelsessøgende og sociale bevægelser med i initiativet.

Den 4. oktober vil der blive planlagt demonstrationer og aktioner – og Enhedslisten skal være med til at sikre, at de bliver en succes. Vi skal målrettet arbejde med, at temaer og krav stemmer overens med indsatsen frem til kommune- og regionsvalget. Vores forhåbning er, at der arrangeres demonstrationer i alle de store byer – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Randers og Esbjerg.

Læs mere på www.danmarkforvelfaerd.dk og på Facebook-gruppen ”Danmark For Velfærd”

Foto: Velfærdsalliancen

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]