Gå til hovedindhold

Nyt grønt delprogram i støbeskeen

Et nyt, opdateret fundament for Enhedslistens grønne politik er ved at blive støbt. Forslaget er vedtaget af Hovedbestyrelsen og lagt ud til diskussion.

Ida Marxen Søndergaard, miljøpolitisk rådgiver og medlem af udvalget for grønt delprogram

På årsmødet den 27.-29. april skal der vedtages et nyt grønt delprogram. Det nuværende delprogram var oprindeligt en del af principprogrammet fra 2004, og der er sket meget på den grønne dagsorden i de sidste 13 år.

Formålet med det grønne delprogram er for det første at fastlægge Enhedslistens grundlæggende principper og politik på miljøområdet. Det nye dokument skal være med til at hæve Enhedslistens profil som rød-grønt parti ved at fremlægge vores visioner og principperne for en demokratisk, rød og grøn omstilling.

Grundlag for handlingsplaner

Programforslaget lægger ud med et kort rids af vores vision om et økologisk bæredygtigt samfund. Derefter forklarer vi, hvorfor den økologiske krise nødvendiggør et brud med kapitalismen, og vi skitserer en strategi for demokratisk, rød og grøn omstilling.

Principperne udmøntes i temakapitler om klima og energi, natur, landbrug og fiskeri, transport og byudvikling samt råstoffer, produktion og forbrug. Men delprogrammet er ikke og skal ikke være et detaljeret handlingsprogram. Det skal derimod danne grundlag for politiske handlingsplaner, konkrete udspil, publikationer og valgprogrammer.

Det grønne delprogram kan ikke undgå at komme ind på en række andre områder, der påvirker og påvirkes af miljøets og naturens tilstand. Derfor vil man opleve visse overlap med andre delprogrammer, f.eks. det produktionspolitiske delprogram. Men det grønne delprogram har naturligvis hovedfokus på miljø, klima og natur.

Programudvalget for det grønne delprogram blev nedsat af Hovedbestyrelsen i april 2017. Et første udkast blev diskuteret i Miljøudvalget. Det næste udkast var i høring i alle partiets afdelinger og udvalg fra 3. juli til 10. september. På baggrund af høringssvarene færdiggjorde programudvalget et forslag, som Hovedbestyrelsen den 3. december gjorde til sit eget med ganske små ændringer. Forslaget kan hentes på hjemmesiden, og det kommer på tryk i Årsmødehæfte 1 til februar.

Seminar går i dybden

Den 10. februar er Enhedslistens medlemmer inviteret til et seminar om det grønne delprogram.  Vi håber, at rigtig mange har lyst til at diskutere og kvalificere Enhedslistens grønne politik, så sæt endelig kryds i kalenderen! Formålet med seminaret er at afklare spørgsmål og diskutere uenigheder, sådan at teksten kan blive så god som muligt. Deadline for ændringsforslag er den 9. marts.

Desuden håber vi, at seminaret vil øge kendskabet til programmet og de spørgsmål, det behandler, og ikke mindst skabe bevidsthed i partiet omkring sammenhængen mellem en demokratisk, rød og grøn omstilling.

Seminaret vil starte med fælles oplæg om ”Venstrefløjen og den globale økologiske krise” og om "Den grønne vækst og andre myter”. Herefter følger en række tematiserede workshops om emner, som vi forventer debat om i partiet. Her tager vi blandt andet fat på spørgsmål som: Hvad er cirkulær økonomi ifølge Enhedslisten? Hvordan demokratiserer vi økonomien for at gøre den grøn? Hvad er Enhedslistens natursyn? Hvad er fagbevægelsens rolle i klima- og miljøkampen? Og hvordan kan selvorganiserende, lokale fællesskaber bidrage til den grønne omstilling?

I næste nummer af Rød+Grøn får du i øvrigt et helt tema om det grønne delprogram.

Hent forslaget til grønt delprogram og læs mere om programseminaret på org.enhedslisten.dk/groent-delprogram

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]