Gå til hovedindhold

Nyt fra hovedbestyrelsen: Visioner og valgkampe

På sit sidste møde nåede den afgående hovedbestyrelse bl.a. at lægge sidste hånd på dokumentet 'Det vil Enhedslisten' og evaluere årets skolevalg.

”Det vil Enhedslisten” er et forsøg på i ultrakort form at vise, at Enhedslisten både har konkrete, aktuelle krav og mere vidtgående, indgribende krav. Men også visioner for et samfund, hvor mennesker er frigjort fra økonomisk undertrykkelse, hvor den enkelte har ret til arbejde uden nedslidning og hvor fremtidige generationers livsmuligheder ikke undergraves af rovdrift på naturen. Dokumentet er med til at tydeliggøre, at der er sammenhæng mellem det korte og det lange perspektiv.

Ungdommen og skolevalget

Enhedslisten fik et godt kommunal- og regionsvalg for fire år siden. Det resultat skal fastholdes og helst forbedres. Vi skal bl.a. sikre opbakning hos de unge førstegangsvælgere. Det første kryds, der sættes, har stor betydning for, hvor det næste sættes. En vis strømpil kan måske udledes af årets skolevalg. Mai Villadsen, der er uddannelsespolitisk rådgiver for Enhedslisten, redegjorde for SUFs indsats og resultatet heraf. Enhedslisten opnåede 6,1 procent af stemmerne, mens 56,7 procent stemte borgerligt. Resultatet afspejler, at det ikke er alle skoler, der deltager. Et skolevalg i Albertslund vil fremvise et ganske andet resultatet end et i Assens.

Blandt elevernes mærkesager havde de valgt at drøfte: kortere skoledage i folkeskolen, hårdere straffe for vold og overgreb, lovliggørelse af aktiv dødshjælp, gratis psykologhjælp til unge under 26 år og fjernelse af afgiften på el-biler. SUF havde som sin mærkesag valgt 30 timers arbejdsuge og skal ved det næste skolevalg nok satse på mere elevnære emner. Samtidig er der brug for at få sat spørgsmål som valg af ungdomsuddannelse og sikring af praktikplads til debat. I løbet af valgperioden blev der trænet en masse nye debattører, som udgør et vigtigt potentiale for fremtiden.

Strategisk ledelse og regeringsdannelse

Anna Køster, der er kommunikationsmedarbejder i Enhedslisten, fremlagde forslag til, hvordan den kommende valgkamp ude i kommuner og regioner tænkes understøttet med outdoor-kampagne, annoncer og en særlig indsats på Facebook og andre sociale medier. Fremstødet skal sikre stor synlighed, hverve medlemmer før, under og efter valgkampen og være med til at understøtte kampagnen i de særligt udvalgte pilotprojektområder. Fremstødet finansieres af nogle af de midler, der er afsat til Folketingsvalget. Det lokale skal kobles med det nationale og være med til at styrke den overordnende fortælling om Enhedslisten. Et godt kommune- og regionsvalg vil pege frem mod et godt folketingsvalg.

Den afgående hovedbestyrelse tog på sit sidste møde hul på to vigtige diskussioner. Hvordan kan hovedbestyrelsen blive en synlig strategisk ledelse, og hvordan skal vi stille os ved en kommende regeringsdannelse? Det er spørgsmål, som den nyvalgte hovedbestyrelse skal tumle med.

Lole Møller

Afgående medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]