Gå til hovedindhold

Nyt fra hovedbestyrelsen: Stærke kandidater til EU-valget

Hovedbestyrelsen startede det nye år med et spændende to-dagsmøde, hvor linjerne for de næste års arbejde blev fastlagt.

Hovedbestyrelsesmødet bød blandt andet på en diskussion om, hvordan Enhedslisten får et eller flere medlemmer af EU-parlamentet efter valget i 2019. Det er dejligt at se, at så mange kompetente kandidater har stillet deres kandidatur til rådighed. Det tyder på, at vi har et godt udgangspunkt for at føre en stærk, EU-kritisk valgkamp.

Derudover stod mødet i årsmødets tegn, hvor de indkomne forslag blev behandlet. Lysten til at påvirke partiets politik vidner om, at vi er et parti, hvor medlemmerne ikke er ligeglade med, hvad vi går og mener, hvor visionerne blomstrer.

Der er ingen tvivl om, at vi får et spændende årsmøde, hvor vi også skal vedtage et grønt delprogram. Derfor besluttede hovedbestyrelsen, at der under årsmødet alene skal serveres vegansk mad, det det er en måde at udfordre den måde, vi som parti tænker mad på. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at kødproduktion har negative konsekvenser for vores klode. Slutteligt havde hovedbestyrelsen en spændende diskussion om, hvilke krav og forventninger, vi skal have til en ny regering – eller sagt på en anden måde: hvilke forbedringer, vi sigter mod at få gennemført den første 100 dage af en ny regerings levetid. Disse krav skal diskuteres bredt i partiet og i de folkelige bevægelser. Det er kun ved at kombinere det parlamentariske med det udenomsparlamentariske, at vi kan forandre verden.

Endelig skal der lyde en opfordring til alle medlemmer: ”Stil op til hovedbestyrelsen.” Hvis du interesserer dig for at udvikle vores parti og vil være med, hvor beslutningerne tages, så stil op.

Daniel Panduro

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]