Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Rig debat om grønt delprogram

Det sidste hovedbestyrelsesmøde inden årsmødet blev afholdt den 17.-18. marts i Studiestrædes vanlige omgivelser.

Der har været stor interesse for at diskutere det grønne delprogram og komme med ændringsforslag til dette. Faktisk er der stillet hele 98 ændringsforslag til delprogrammet, hvoraf vi i hovedbestyrelsen har besluttet at indarbejde nogle af dem. Det bliver spændende at diskutere disse forslag på årsmødet og sammen få vedtaget et godt og gennemarbejdet grønt delprogram.

I disse tider med rygter om strejker og lockout, så kan storkonflikten også ramme os som parti. I tilfælde af lockout, så kan vi ikke afholde årsmødet i Korsgadehallen. Hovedbestyrelsen har derfor besluttet, at hvis årsmødet lockoutes, så må vi holde lidt igen med diskussionslysten og vente til pinsen. Det betyder, at der, såfremt der kommer lockout, senest den 23. april tages en beslutning om, hvorvidt årsmødet skal rykkes.

Vi fik også et oplæg om forberedelserne til folketingsvalgkamp. Her er det særligt centrale det organisatoriske mål om, at vi kommer ud af et valg som et stærkere Enhedslisten. Der vil kort efter hovedbestyrelsesmødet blive udarbejdet et valgkampspapir, som afdelingerne vil få tilsendt, sådan at man kan få et indblik i, hvad der pusles med inde på Borgen.

Folketingsgruppen har desuden udarbejdet debatoplægget ”100 tiltag på 100 dage vil gøre vores samfund mere bæredygtigt, demokratisk og solidarisk”. Hovedbestyrelsen har sendt oplægget til debat og vi håber, at alle har lyst til at deltage og kvalificere diskussionerne. Debatten handler om, hvilke konkrete tiltag, vi ville gøre, hvis vi får magt, som vi har agt. Det bliver en opgave for den nye hovedbestyrelse at samle op på debatten.

Trine Simmel

Medlem af enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]