Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Partiskat, netmedie og beretninger

Hovedbestyrelsesmødet i Aarhus den 24. februar var et endagsmøde og bar præg af, at det var det næstsidste inden årsmødet på den måde, at en masse drift i forhold til afviklingen af et godt årsmøde skulle på plads.

Der var ikke de store politiske diskussioner, men vi fik vurderet indsatsen i regions- og kommunalvalgkampen efter at have modtaget en række tilbagemeldinger fra de ansatte samt afdelinger og regioner.

Der blev også vedtaget et kommissorium og nedsat en arbejdsgruppe vedrørende partiskat, da hovedbestyrelsens vedtagelser og de nuværende vedtægter giver tvivlsspørgsmål i afdelingerne og ikke er fyldestgørende.

Arbejdsplanen rummer ikke mange store partidiskussioner - globalisering og borgerløn -  belært af erfaringen om, at man lokalt ofte har behov for andre diskussioner og aktiviteter, end de centralt besluttede.

Der lå et forslag fra arbejdsgruppen vedr. et netmedie, som hovedbestyrelsen efter en drøftelse besluttede at sende videre som sit forslag til årsmødet, så der vil ligge to forslag.

Ligeledes forelå der en hovedbestyrelsesberetning og en økonomiberetning.

Førstnævnte var blevet til efter et grundigt forarbejde af den nedsatte skrivegruppe med flere drøftelser undervejs i forretningsudvalget. Den proces betød så også, at der i modsætning til sidste års tumultariske beretningsproces kun var få kommentarer, ændringsforslag og tilføjelser.

Økonomiberetningen blev også stort set uændret videresendt til årsmødet. Det gjaldt ligeledes her, at økonomigruppen havde gjort forarbejdet. Beretningen går ikke ned i de enkelte tal – de fremgår af regnskab og budget, men indeholder nogle overordnede betragtninger på udviklinger, opmærksomhedspunkter og dispositioner.

Hovedbestyrelsen diskuterede også årsmødets placering, når der ville blive to valg (EP og sandsynligvis FT) i løbet af foråret. Diskussionen stod med mellem at lægge årsmødet i pinsen eller to dage i september, og hovedbestyrelsen besluttede med stemmerne 11-9, at det bliver i september.    

Gunna Starck

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]