Gå til hovedindhold

Tags

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Overenskomst, nedrivningsplan i Aarhus og 100 dages-planen

I starten af hedebølgen bevarede hovedbestyrelsen det kølige overblik, da den mødtes 24. juni, og den gode stemning fortsatte.

Det nyvalgte hovedbestyrelsesmedlem Anders Olesen, der tjener sit brød som Enhedslistens faglige sekretær, holdt oplæg. Der var i hovedbestyrelsen almindelig enighed om, at ”musketer-eden” - En for alle og alle for en – mellem de faglige organisationer havde været vigtig. Den førte til store mobiliseringer og også en blokade af arbejdsgivernes offensive krav. Udtalelsen svingede sig op til at kalde mobiliseringerne en ”historisk succes”, som viste en ”mulig ændring af styrkeforholdene.”

Musketereden holdt som bekendt ikke helt til målstregen, og udtalelsen konstaterede, at ”lærerne kom desværre ikke i mål”. Udtalelsen vurderede også Enhedslistens egen indsats: ”Enhedslisten blandede sig ikke i forhandlingerne, men vi støttede ensidigt de offentlige ansatte i deres rimelige krav i det politiske system og på gaderne.”

Nedrivning af almene boliger i Aarhus

Bestyrelsen i Aarhus-afdelingen havde sendt et forslag til udtalelse mod nedrivning af almene boliger. Den blev behandlet og vedtaget. Baggrunden er, at byrådet i Aarhus - med alle stemmer undtagen Enhedslistens – har vedtaget at rive 1.000 almene boliger ned for at bekæmpe ghettoer. Det mener hovedbestyrelsen vil få katastrofale følger, forstærke boligmanglen og medføre stigende boligpriser.  Der er ingen konkrete planer i byrådets vedtagelse om at bygge andre billige boliger som erstatning. ”Kamp mod parallelsamfund er stærkt stigmatiserende og kan blive opfattet som en kamp mod hele befolkningsgrupper i stedet for at tage fat i de reelle sociale problemer i udsatte boligområder”, påpeger udtalelsen. Hovedbestyrelsen forudser en langvarig kamp, som vil være helt afgørende, og opfordrer fagbevægelsen til at deltage aktivt i solidaritet med boligbevægelsen.

Debat om 100 dages-program

To dage før årsmødet kom den længe ventede 100 dages-plan fra folketingsgruppen. Hovedbestyrelsen vedtog på sit møde, at den var et debatoplæg, som skal diskuteres i Enhedslisten og behandles på to hovedbestyrelsesmøder. På mødet 8-9. september gør vi status over debatten og drager konklusioner på mødet 6. oktober. Der er brug for input, kommentarer og ændringsforslag fra medlemmer og grupper i Enhedslisten.

Mikael Hertoft

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]