Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Opmærksomhed på skolevalget

Novembers hovedbestyrelsesmøde blev afholdt i Aarhus. En del af mødet blev holdt sammen med SUFs Landsledelse.

Vi havde fokus på Skolevalget 2017, hvor vi fik et inspirerende oplæg om, hvad SUF har planlagt, og hvordan de har tænkt sig at gennemføre 400 debatter. Hovedbestyrelsen fik desuden lov til at smugkigge på den kampagnevideo, SUF har produceret til Skolevalget. Vi delte os op i grupper, hvor både Hovedbestyrelsen og SUF var repræsenteret, og diskuterede, hvordan Enhedslisten kan bakke op om Skolevalget. Der var bred enighed om, at lokalafdelinger kan være behjælpelige med uddeling af materialer og hjælpe medlemmerne fra SUF, der skal debattere på de lokale skoler med at komme frem og tilbage – muligvis også med en bid brød.

Vi aftalte, at SUF retter henvendelse til lokalafdelingerne både med information og for at søge økonomisk støtte til Skolevalget. Enhedslisten skal have et supergodt Skolevalg 2017, og Hovedbestyrelsen opfordrer afdelingerne til at bakke SUF op.

Sundhedspolitik og feminisme

I forbindelse med kommunal- og regionsvalget i 2017 indstillede Hovedbestyrelsen, at SUF bliver tilbudt en plads i Valgkampsledelsen.

Vi førstebehandlede et sundhedspolitisk delprogram, som vi havde en god og konstruktiv debat om. Andenbehandlingen finder sted i januar, hvor ændringsforslag fra Hovedbestyrelsen vil være indarbejdet. Stor tak for et inspirerende oplæg fra Margit V. Groth og Eva T. Jacobsen fra Sundhedsudvalget.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til ”Feministisk praksis i Enhedslisten”, bestående af Gunna Starck, Anne Jørgensen, Per Monnerup, Jeanne Toxværd og Christian Juhl som suppleant.

Jakob Nerup orienterede om kampagnen om arbejdstid. Der vil i løbet af kort tid blive lanceret en hjemmeside, og mulighed for at rekvirere materialer vil fremgå af Organisationsnyt.

Vi vil fra kommende hovedbestyrelsesmøder komme med udtalelser om den aktuelle politiske situation. Ligeledes havde vi en drøftelse om et eventuelt ”lynvalg”. Skulle et sådant blive udskrevet, vil vi sætte den stigende ulighed og kontanthjælpsreformen på dagsordenen.

 

Jeanne Toxværd, Gentofte

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]