Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Økonomien, ungdomsarbejdet, valget og det grønne delprogram

Første weekend i december var der to-dages møde i Enhedslistens hovedbestyrelse.

Om lørdagen var der først økonomi på programmet; heldigvis er Enhedslistens økonomi stadig sund. Senere på dagen var samarbejdet mellem Enhedslisten og Socialistisk Ungdoms Front (SUF) på dagsordenen, og derfor var der naturligt nok mødt en stor skare SUF’ere og andre gæster op. Alle fik taletid og plads til at dele deres syn på samarbejdet. Efter en lang og lærerig dialog var der flertal for, at Enhedslisten fremover arrangerer to-årige træf for medlemmer under 30 år, der endnu ikke er aktive i SUF eller Enhedslisten. Derudover skal Enhedslisten og SUF arbejde tættere sammen – og ikke kun om ungdomsarbejde.

Herefter fulgte en orientering om det netop gennemførte kommunal- og regionalvalg. Der var enighed om, at vi som parti har konsolideret os på landsplan, trods et trist tab af mandater. Tilbagegangen mener vi især skyldes Alternatives overraskende flotte første valg, samt at SF og Socialdemokratiet har fået markant bedre valg, end de gjorde i 2013. Derpå fulgte en meningsudveksling om valget af borgmesterpost i København. Enhedsliste-medlemmer fra andre dele af landet har i enkelte tilfælde været meget kritiske – også udadtil – over, at Enhedslisten Københavns bestyrelse valgte posten som teknik- og miljøborgmester. Debatten har ikke været køn, og der har været adskillige misforståelser af interne og komplicerede forhold i Københavns kommune.

Søndagen blev især brugt på at tale grønt delprogram. Indledningsvist gav skrivegruppen et informativt og spændende oplæg om deres proces og de beslutninger, de har truffet undervejs i arbejdet. Skrivegruppen var også på besøg hos den daværende hovedbestyrelse i april 2017, og alle de input, hovedbestyrelsen dengang foreslog, havde skrivegruppen indarbejdet, bl.a. et feministisk perspektiv. Følgeligt var der langt overvejende markant ros til det nuværende udkast af det grønne delprogram. Delprogrammet beskriver, bl.a. hvordan vi som parti ser på vækst, hvordan vores grønne kritik hænger uløseligt sammen med en kapitalismekritik og hvordan vi vil omlægge energiforsyningen. Vores natursyn gav dog anledning til en spændende debat; mener vi, at naturen har værdi i sig selv? Og er mennesker en del af naturen? Debatten fortsætter helt sikkert den 10. februar, hvor delprogrammet skal diskuteres til et seminar.

Anne Overgaard Jørgensen

Medlem af hovedbestyrelsen

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]