Gå til hovedindhold

Tags

Nyt fra hovedbestyrelsen: Internationalt og grønt fokus

Denne måneds møde i Hovedbestyrelsen bød på drøftelser af mere international karakter, herunder den kommende valgkamp til EU-parlamentet.

Enhedslisten valgte på årsmødet i 2016 at stille selvstændigt op til EU-parlamentet. Det vil sige, at vi for første gang skal føre valgkamp i eget navn, og hovedbestyrelsen drøftede indhold både politisk og praktisk.

Derudover skal Enhedslisten på Årsmødet 2019 vedtage et delprogram om globalisering, og hovedbestyrelsen behandlede et udkast til et sådant på mødet. Der er mange ønsker og holdninger til, hvad der skal med – og ikke skal med - i programmet, og hovedbestyrelsen endte da også med at sende det en tur i skrivegruppe igen med ny deadline i januar.

Stort grønt engagement

Årsmødet i 2018 vedtog et grønt delprogram. En del af dette skal udmøntes i et konkret handlingsprogram. Hovedbestyrelsen diskuterede i mindre grupper forskellige politiske handlemuligheder, herunder gruppearbejde om cirkulær økonomi, indkøbs- og udbudspolitik og socialøkonomi i praksis. De konkrete forslag fra gruppearbejdet blev samlet ind til sidst. Tanken er, at de kan bruges i kommunalbestyrelser, regionsråd og til inspiration i afdelinger. Der var gæster fra hele landet til punktet, og der er ingen tvivl om, at engagementet for grøn handling og omstilling på alle niveauer lever i bedste velgående i partiet.

Desuden samlede hovedbestyrelsen op på 100 dages-planen, vi diskuterede måder at opstille folketingskandidater på, og endelig fortsatte debatten om et nyt netmedie.

Maja Albrechtsen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]