Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Feminisme er frihed

Feminisme er godt. Det er vi enige om i Enhedslisten. Men hvad mener vi mere strategisk og praktisk med det?

Hovedbestyrelsen er færdig med sit forslag til et feministisk delprogram, som indledes sådan:

”Feminisme er frihed. I Enhedslisten er vi feminister, fordi vi ønsker frihed og lige muligheder for alle. Vi vil et samfund, hvor der er frihed til at træffe egne valg og skabe sin egen fremtid. Et samfund, hvor vi alle på lige fod kan deltage i alle dele af samfundet og demokratiet. Et samfund med frihed til at være den du er. I dag begrænses vores muligheder for at realisere drømme og få indflydelse på demokratiet af vores køn, økonomi, hudfarve, seksualitet og de omstændigheder, vi fødes ind i og lever under. Uligheden skaber ufrihed for os alle og begrænser vores muligheder. ”

Det skal medlemmerne debattere frem mod årsmødet i maj. Vi har lagt vægt på, at programmet skal kunne forstås og bruges af alle medlemmer, så feminisme bliver en del af vores politik på alle planer. Hovedbestyrelsen ser vores feministiske delprogram som en begyndelse, ikke som en konklusion på vores feministiske udvikling. Om hovedbestyrelsen har formået at leve op til dette formål, vil tiden vise.

Ingen teori uden praksis. Sådan lyder en sund tommelfingerregel for socialister. Det vil hovedbestyrelsen gerne bidrage til på to måder. Det ene er, at vi har udarbejdet et forslag til ”Feministisk praksis”, som skal supplere det feministiske delprogram. Det handler f.eks. om at sætte et opmærksomt blik på vores debatform og vores evne til at inkludere andre end dem der ligner os selv.

Det andet tiltag, hovedbestyrelsen har besluttet, er, at vi skal udvikle vores årsmøder i en mere feministisk retning. Et tiltag, som allerede har fået en del reklame, er forslaget om, at der til dette årsmøde kun skal være kvindelige dirigenter og oplægsholdere. Hovedbestyrelsen har også planlagt andre tiltag, f.eks. at størstedelen af beretningsdiskussionen skal foregå i tematiserede grupper, hvor langt flere kan få ordet om det, de brænder for, og en samlet debat om kommunalvalgkampen. Der kommer også nogle mere inkluderende tiltag i form af hjælp til talerstolsdebutanter og debat på gulvet, som kan inddrage flere.

Sundhed står øverst på danskernes liste over vigtige politiske spørgsmål i hver eneste meningsmåling. Derfor har en række sundhedsfaglige folk fra Enhedslisten skrevet et sundhedspolitisk delprogram, hvor social ulighed, velfærd, demokrati og menneskesyn er centrale elementer. Det er blevet til efter en politisk proces, og er nu er vedtaget af hovedbestyrelsen. Delprogrammet vil bl.a. danne grundlag for Enhedslistens politik i regionerne, der styrer sygehusene, og i Folketinget.

Hovedbestyrelsen behandlede også en række andre spørgsmål om f.eks. udvalgenes arbejde og Palæstina. Den vedtog desuden to udtalelser om hhv. feminisme og Palæstina, som du kan læse på org.enhedslisten.dk.

Jakob Nerup

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]