Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Enhedslisten skal vedtage miljøprogram

Da Enhedslistens årsmøde vedtog et nyt principprogram, vedtog vi samtidig, at der de kommende år skulle vedtages delprogrammer om EU, feminisme og miljø og klima. Her kan vores politik blive udfoldet og beskrevet i dybden.

Debatten om det feministiske delprogram er i gang i hele partiet frem mod årsmødet. Samtidig er arbejdet med at forberede et udkast til et miljøpolitisk delprogram op til årsmødet i 2018 i fuld gang. Faktisk er Miljøudvalget tyvstartet på processen allerede tilbage i efteråret. Miljøudvalget har i januar nedsat en redaktionsgruppe, som har til opgave at skrive et første udkast og samle op på kommentarer og forslag frem mod den 1. december. Her vil et endeligt forslag blive fremlagt af hovedbestyrelsen til debat i hele Enhedslisten.

Det miljøpolitiske delprogram skal bruges til at fastlægge Enhedslistens grundlæggende principper i forhold til miljøkampen. Samtidig skal det bruges som afsæt for konkrete politiske udspil, og det skal styrke det økosocialistiske perspektiv i Enhedslisten.

Klar til årsmøde

Udover processen om det miljøpolitiske delprogram lagde hovedbestyrelsen sidste hånd på sin beretning til årsmødet. De mange ændringsforslag til det feministiske delprogram blev gennemgået og en del af dem indstillet til indarbejdelse. Hermed kan de delegerede på årsmødet i Bededagsferien koncentrere sig om at tage stilling til de forslag, hvor der er reel politisk uenighed.

Lasse P. N. Olsen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]