Gå til hovedindhold

Tags

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Ambitiøse arbejdsgrupper på plads

Den nyvalgte hovedbestyrelse holdt sit første ”rigtige” møde som internat den 26.-27. maj i Horsens.

Der var en lang og tæt dagsorden, som i høj grad tog sigte på at bestykke de arbejdsgrupper, der skal udmønte den arbejdsplan, som årsmødet har vedtaget. Derudover var der valg til forretningsudvalg og en række andre poster. Hverken arbejdsgrupperne eller hovedbestyrelsen kommer til at mangle noget at beskæftige sig med frem til årsmødet i 2019.

Dagsorden havde dog også plads til at få godkendt køreplanen for EU-valgkampen samt nogle mere overordnede drøftelser om den politiske situation, hovedbestyrelsens opgaver og vigtigste diskussioner 2018-19 og samspillet mellem hovedbestyrelsen og folketingsgruppen. Det var alle spændende emner, som vi ikke blev færdige med, og som også fremover vil blive vendt, da der var mange forskellige holdninger og synspunkter.

Hertil kom et kursus i konflikthåndtering med henblik på at håndtere uenigheder uden at blive personlig.

Der bliver nok at se til

Hovedbestyrelsesmødet var præget af god vilje og opmærksomhed i forhold til at lytte til hinanden, men det vil det første hovedbestyrelsesmøde nok ofte være. Der er lagt et højt ambitionsniveau med hensyn til antallet og omfanget af arbejdsgrupper. Der blev nedsat følgende grupper:

FT-valgkampsgruppe. Grønt Handlingsprogram. Skrivegruppen om globaliseringsprogram. Borgerløn. Feministisk handlingsplan. Økonomiarbejdsgruppe. HB’s organisatoriske arbejdsgruppe. Enhedslistens medlemsuddannelser. Partiskat. Opstilling af spidskandidater. Bevægelsesarbejdet. Ungdomsarbejdet. Venstrefløjsmedie. Aktiv klimagruppe. Bogprojekt om Enhedslistens historie.

Da ingen grupper har under tre medlemmer og de fleste grupper en del flere, kan den vakse læser regne ud, at alle hovedbestyrelsesmedlemmer har mindst tre grupper, så der bliver nok at se til. Om det holder, må tiden vise. Under alle omstændigheder skal hovedbestyrelsen ”til eksamen” på årsmødet i 2019, når arbejdsgrupperne præsenterer deres arbejde og forslag til beslutninger. 

Det blev vedtaget, at arbejdsgrupperne kan inddrage andre end medlemmer af hovedbestyrelsen.

Gunna Starck

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]