Gå til hovedindhold

Nyt fra Hovedbestyrelsen: Aftale om Europol?

3. december var årsdagen for befolkningens nej til afskaffelse af retsforbeholdet. Siden folkeafstemningen har venstreregeringen sagt, at den var i gang med forhandlinger med EU om en såkaldt parallelaftale om dansk deltagelse i Europol. Nu er partierne indkaldt til møde om en sådan aftale.

Et flertal i hovedbestyrelsen besluttede at give folketingsgruppen mandat til, at de kan gå med til en parallelaftale, hvis den er mellemstatslig og alene vedrører Europol (altså ikke det såkaldte Europol-Plus) og hvis der er bred enighed i folketingsgruppen om at gå ind for den aftale, der konkret bliver foreslået.

Ny grafisk identitet

Hovedbestyrelsen godkendte også en ny grafisk identitet for Enhedslisten. Nu bliver budskaberne større og tydeligere på plakaterne, skrifttypen er helt vores egen og ligner ikke de andre partiers. Og der bliver lavet en såkaldt portal, hvor afdelinger og medlemmer kan bruge grafiske elementer til at lave deres egne flotte løbesedler og plakater med brug af det fælles design. Med i den grafiske identitet hører en række ikoner, såsom en knyttet næve, et levende lys og en jordklode. Hovedbestyrelsen bakkede enstemmigt op om det nye grafiske udtryk.

Feminisme

Et andet hovedpunkt var delprogrammet om feminisme, hvor hovedbestyrelsen skulle diskutere det første udkast fra skrivegruppen. I overskrifter kom udkastet omkring emnerne arbejdsmarked og velfærdsstat, familie og boligforhold, kønsroller, selvbestemmelse over egen krop, internationalisme og bevægelsesarbejde. Et flertal i hovedbestyrelsen besluttede at udvide skrivegruppens størrelse til 12 personer. Andenbehandling sker på næste møde den 7. januar, hvorefter der kommer et årsmødeforslag ud til medlemsdebat i partiet.

Hovedbestyrelsen besluttede også, at alle talere, indledere og dirigenter på årsmødet i 2017 skal være kvinder.

Øvrige punkter på mødet var partiskat, budget og årsmøde.

 

Astrid Vang Hansen, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]