Gå til hovedindhold

Ny Hovedbestyrelse er trukket i arbejdstøjet

Hovedbestyrelsen afholdt lige inden sommerferien sit første møde efter årsmødet. Et stort tak skal der lyde til de afgående og et varmt velkommen til de nye.

Mødet i juni blev i høj grad brugt på at få konstitueret sig som arbejdende ledelse. Vi lagde ud med oplæg og debat om, hvordan hovedbestyrelsen tager sig af de væsentligste strategiske opgaver, fremfor alt mellem himmel og jord. Det var der bred enighed om, og vi skal i højere grad uddelegere ansvaret ud i partiet. Det betyder også, at der fremover vil være en ny klyngestruktur for kontakten mellem hovedbestyrelsen og afdelingerne. Hovedbestyrelsesmedlemmerne vil i samarbejde med regionssekretærerne sikre optimal kommunikation og samarbejde på tværs i regionerne. I vil snart høre nærmere ude i afdelingerne.

Velfærdens helte

Som opvarmning til efterårets kommunalvalgkamp har hovedbestyrelsen valgt at bruge 300.000 kr. på en større kampagne om velfærdens helte, og hvorfor vi kæmper for velfærden. Kampagnen skal være med til at konsolidere vores valgresultat fra 2013, øge vores tilstedeværelse i særlige områder med potentiale for fremgang, og give afdelingerne en fortælling, som der i valgkampen kan spilles bold op af, med lokale vinkler.

Opstilling til Europaparlamentsvalg

Der er blevet lagt sidste hånd på kampagneplanen for Europaparlamentsvalget i 2019. Så overvej allerede nu, om du vil at stille op til den kommende urafstemning til næste årsmøde? Selve kampagnens udformning afhænger af, om Folkebevægelsen mod EU ønsker at indgå i valgforbund med os. Dette afgøres på deres landsmøde i efteråret. Hovedbestyrelsen har nikket ja til budgettet, studietur, kandidathåndbog og en uddannelsesrække til de kandidater, som vil blive valgt.


Rasmus Vestergaard Madsen

Medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]