Gå til hovedindhold

Nej tak til politikerpension

Enhedslistens folketingsgruppe har kollektivt valgt at frasige sig den meget lukrative politikerpension og gå over på en pensionsordning, der i højere grad ligner den arbejdsmarkedspension, som de fleste danskere har ret til.

Mikkel Lauritzen, Rød+Grøn

Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen har fremsat et forslag, der indebærer, at folketingsmedlemmer frivilligt kan fravælge den meget lukrative pensionsordning. Det har Enhedslistens folketingsmedlemmer besluttet at gøre.

Folketinget behandler i øjeblikket to lovforslag om at ændre henholdsvis ministres og folketingsmedlemmers pensionsforhold. Et flertal af Folketingets partier havde på forhånd indgået en aftale om, at politikere også fremover skal være omfattet af en meget lukrativ pension i stedet for den opsparingsbaserede arbejdsmarkedspension som vederlagskommissionen ellers har foreslået.

- Vi har i årevis arbejdet for at gøre op med politikernes gyldne pensionsprivilegier. Det er helt urimeligt, at politikere kan gå på en gylden pension flere år før folkepensionsalderen, siger Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, og fortsætter:

- Derfor er det også uforståeligt, at flertallet i Folketinget – herunder socialdemokratiet – afviser at følge Vederlagskommissionens anbefalinger om at gå over til en almindelig arbejdsmarkedspension.

Vil have pension på lige vilkår

Pelle Dragsted har på fornemmelsen, at Henrik Sass Larsen har stillet forslaget i håb om at kunne afsløre, at Enhedslisten, når det kom til stykket, ikke var parate til at opgive pensionsprivilegierne.

- Men vi mener det gravalvorligt, når vi kritiserer politikerprivilegierne. Det kan ikke være sådan, at politikere vedtager forringelser, som rammer alle andre – syge, arbejdsløse og nedslidte – mens vi fastholder ekstremt lukrative vilkår for os selv, forklarer han.

Enhedslisten har stillet en række ændringsforslag til lovforslagene. Blandt andet ønsker partiet at følge vederlagskommissionens anbefalinger om, at politikere overgår til en arbejdsmarkedspensionsordning.

Pelle Dragsted.

Foto: Nadia Fryd

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]