Gå til hovedindhold

Nedtælling til kommunalvalget

Til november er der atter valg i kommuner og regioner. Rød+Grøn varmer hele året op til valgkampen ved at besøge nogle af de mange nye medlemmer, Enhedslisten fik valgt ind i 2013. I denne måned har vi talt med Jonas Paludan fra Roskilde og Ali Abbasi fra Ballerup.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Hvordan var det at blive valgt ind i 2013 – hvad husker I især fra den første tid?

Ali: Det var ret intenst; jeg kom ind med kun to stemmer mere end spidskandidaten fra SF! Så mens så mange andre fejrede, at de var kommet ind, måtte jeg vente i spænding på fintællingen – det endte dog godt, heldigvis. Og så husker jeg bare valgaftenen, glæden ved at vi kom ind for første gang, efter al det hårde arbejde med debatter, uddelinger på gader og stræder, plakater og så meget andet. Ærligt talt er det et af mine mest dyrbare minder.

Jonas: For mig var den første tid især præget af, at jeg tiltrådte som formand for Roskilde Kommunes Klima- og Miljøudvalg. At vi overhovedet har et sådant udvalg i Roskilde Kommune skyldes, at Enhedslisten havde præsenteret idéen under konstitueringsforhandlingerne. Det var bestemt nødvendigt, at klima- og miljødagsorden blev varetaget af et politisk udvalg, som kun havde dét på dagsorden. For mig personligt betød det også helt nye kommunalpolitiske opgaver. Derfor husker jeg især den første tid som en spændende tid, men også en tid, hvor det krævede utrolig meget at sætte sig ind i den nye rolle. Mængden af møder, mails og dagsordner steg voldsomt meget.

Hvad har skuffet jer mest i den aktuelle valgperiode?

Ali: Den måde, ”prestigeprojekter” fra prominente socialdemokrater – i vores kommune har de 15 ud af 25 pladser – overtrumfer al fornuft. Selvom de måske senere indser, at de i virkeligheden har gang i noget usmart, så har de for meget ego til at lave det om.

Jonas: Her har det mest skuffende nok været, at alle andre partier helt og holdent har overtaget ideen om konkurrencestaten. Hvis ikke vi er ”effektive”, så kan vi ikke konkurrere med andre kommuner. Konkret gør det sig gældende ved, at man i Roskilde Kommune fjerner 25 mio. kr. fra de kommunale budgetter – hvert år. Det kalder man selvfølgelig ikke for besparelser, næ, det har flertallet døbt ”produktivitetsstigninger”. For os at se er det skruen uden ende, og vi påpeger gang på gang, at der er en grænse for, hvor meget mere ”effektiv” bibliotekaren, SOSU-assistenten, gartnerne og skolelæreren kan blive.

Hvad har været den mest positive oplevelse ved arbejdet i kommunalbestyrelsen?

Ali: Det faktum, at trods vores blot to ud af 25 pladser, så spiller vi en vigtig rolle og får faktisk også leveret nogle konkrete resultater. Før vi blev valgt ind, havde jeg en tanke om, at vi måske bare ville bruge al vores tid og energi på protest og aldrig rigtig opnå noget konkret. Men sådan har det faktisk ikke været.

- Derudover vil jeg sige, at de andre faktisk har en del respekt for os og til tider også ”frygter” os. De ved, at vi er ikke bange for at sige fra, vi er ikke til salg, og vi er ikke bange for at bruge vores demokratiske værktøjer. Særligt standsningsretten, som gør, at vi kan tage punkter fra lukkede udvalgsmøder op i salen til offentlig skue, hvis vi føler, at der er et behov.

Jonas: Det mest positive er klart samarbejdet i vores egen gruppe. Vi sidder tre medlemmer og dækker de fleste af de stående udvalg med god hjælp fra vores baggrundsgruppe. Mine kolleger Susanne og Henrik knokler løs med deres udvalgsområder og er generelt vidende og engagerede mennesker. De er i dén grad med til at repræsentere Enhedslistens på fornemmeste vis.

- Ud over det, vil jeg også fremhæve, at vi faktisk har reel indflydelse. Der er noget helt særligt ved at se, at forslag, som man har arbejdet hårdt for, realiseres i ens kommune. Så føler man en helt særlig stolthed.

Har I et godt råd til dem, der overvejer at stille op til kommunalvalget i 2017?

Ali: Ja, mange faktisk! For dem, der stiller op for første gang, vil jeg sige, at I skal ikke være bange for det. Vi var helt, helt grønne, da vi stillede op i 2013, og de færreste af os havde den store erfaring med debatter osv. Men vi tog bare det hele, som det kom, og det gik fantastisk, og fordi Enhedslisten er et parti der sjældent indgår studehandler, så har vi generelt ret nemt ved at forsvare vores politik. Det er en klar styrke, når det kommer til debatter.

- Et andet godt råd er at lave god plads i jeres dagligdag til de mange møder, som vil komme i kølvandet på en eventuel sejr. Og hav jeres bagland i orden, inden det hele går løs. F.eks. i form af baggrundsgrupper, som kan hjælpe med sparring på konkrete udvalgsdagsordener.

Jonas: Hvis man overvejer at stille op, skal man afklare det med sin familie, og jeg vil stærkt anbefale, at man på forhånd overvejer muligheden for at gå ned i tid på sit ordinære arbejde. Kombinationen af job, kommunalpolitik og familie vil uundgåeligt medføre et øget pres. Derfor skal man sørge for at tale det igennem med familien, men også med sit bagland i partiet. Sørg for at få forventningsafstemt, så alle har en god idé om, hvordan arbejdet kommer til at køre.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]