Gå til hovedindhold

Tags

Naturen har også brug for ferie

Efter en usædvanlig varm sommer har naturen selv brug for rekreation. I stedet udsættes den for stigende pres, advarer Danmarks Naturfredningsforening.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Når det kommer til at beskytte den natur, der allerede i Staunings tid blev anset for afgørende for vores helbred, ligger Danmark i bund i EU. De områder, som skal bevare sjælden og truet natur, har vi udpeget mindre af end noget andet EU-land. Mens Polen har 20 procent og Holland 13, har Danmark kun 8 procent.

Den natur, der er tilbage, er splittet op i små pletter og enormt presset, fortæller Nina Larsen Saarnak fra Danmarks Naturfredningsforening.

- Ud af 10.580 rødlistevurderede arter i Danmark er 1.829 arter truede eller sårbare i varierende grad. Flertallet af naturtyper er også truede. Alligevel oplever vi et løbende politisk pres for at åbne lovgivningen for mere byggeri ved bl.a. kysterne.

Hedebølgen gør naturen mere sårbar
Noget af det byggeri, der presses igennem langs kysterne, er hoteller, restaurationer og andet kommercielt byggeri møntet på turister. Nina Larsen Saarnak understreger dog, at det primært er klimaforandringer og udledning af kvælstof, der presser naturen.

Sommerens tørke, der ifølge eksperter skyldes klimaforandringer, får mange i forvejen truede dyr til at dø af tørst, for eksempel hasselmus og birkemus. Varmen forværrer også det iltsvind, der allerede truer vores have. Og så gør vejret landskaberne mere sårbare for sommergæsters færden.

- I år har sommeren været meget tør og varm, og det har lokket mange til stranden. Det betyder, at vegetationen trædes ned, og der dannes åbne brudflader i klitterne og i sandede jorde. Hvis vi får tørke jævnligt, kan det blive vanskelligt for naturen at regenerere i mellemtiden.

Politikerne må tage sig af udsat natur
Hvis sårbare danske dyrearter og naturtyper skal overleve, kræver det store, overordnede politiske handlinger – ikke mindst en gennemgribende omstilling landbruget. Vores individuelle valg, f.eks. valget af ferieform, spiller dog også en rolle. Den grønne tænketank Concito har regnet ud, at hvor en flyrejse for fire personer til Rom udleder godt 3.200 kg CO2, så vil en tilsvarende togrejse kun udlede 426 kg CO2. En cykelferie med telt til Fyn udleder slet ingenting.

Set i forhold til kvælstofudledning, iltsvind og global opvarmning er den vegetation, som feriegæster træder i stykker, en væsentlig mindre udfordring. Her kan vi hver især gøre en forskel ved almindelig omtanke i ferien, hvis vi for eksempel holder os til anviste ruter i skove og langs kysterne.

På et politisk plan foreslår Nina Larsen Saarnak tre tiltag specifikt møntet på feriebrug af naturen:

- Dels kan vi med planlagte stiforløb lede turismen hen til de områder, som er mest robuste. Vi kan indhegne og helt lukke for adgangen til meget sårbar natur i korte perioder. Endelig kunne vi bruge nogle af indtægterne fra naturturismen til at sikre og udvikle naturområder, som også turismen er med til at presse.

Foto: Nils Nedel (Unsplash)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]