Gå til hovedindhold

Naturen er trængt op i en krog

På landet breder det industrielle landbrug sig. I byerne er naturen flere steder reduceret til mælkebøtterne mellem fliserne og en friseret græsplæne i parken. Naturen er presset – men Enhedslisten har en plan.

Ida Marxen Søndergaard, miljøpolitisk rådgiver

Naturen kan noget særligt og har stor betydning for vores livskvalitet og sundhed. Derfor er det også vigtigt, at vi alle sammen kan opleve en rig natur i vores nærområde. Uanset om man bor i Randers eller i Nordvest – uanset om man bor på landet eller i byen.

I forbindelse med Naturens Dag den 10. september lancerede Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding derfor et grønt udspil til, hvordan én grøn milliard om året de næste tre år kan være med til at skabe mere tilgængelig og mere mangfoldig natur. Den grønne milliard skal gå til en ’Natur til folket’-pulje, som kommunerne kan søge til en lang række tiltag, der fremmer naturen i kommunerne. Forslaget finansieres ved at indføre kørselsafgift på lastbil-trafik i lighed med den, som blev droppet med Vækstplan Danmark.

Mere skov og allemandsret

Størstedelen af de skove, vi har tilbage, er produktionsskove. Her står træerne i strømlinede rækker, og arterne er få. Skal vi have biodiversiteten og magien tilbage i vores skove, skal vi have mere urørt skov med store græssende planteædere, ingen dræning og lysåbne arealer – gerne i store, sammenhængende områder. Her spiller kommunerne en vigtig rolle. For at understøtte denne udvikling skal kommuner kunne søge om medfinansiering til etablering af ny kommunal ejet skov og urørt skov i eksisterende skove via ’Natur til folket’-puljen.

Statsskovene udgør kun 18 procent af vores samlede skovareal. Rigtig mange af skovene i Danmark er altså private og dermed skove, hvor man kun må færdes på stierne og i et afgrænset tidsrum. Statsskovene er også ujævnt fordelt over landet, og mange har derfor lang vej til en skov, hvor de kan plukke svampe eller tumle med børnene i skovbunden. Skal alle have glæde af naturen, må flere naturområder gøres tilgængelige. Der bør derfor indføres en dansk version af allemandsretten. Det skal være tilladt at færdes mere frit, og ordningen med fri teltning, der fungerer i statsskovene nu, skal også muliggøres i private skove. Selvfølgelig under hensyntagen til fugle- og dyreliv og med mulighed for at begrænse den i sårbare områder. 

Vilde grøftekanter og naturrum i byerne

I Aarhus og flere andre kommuner har man valgt at forvandle kilometervis af grøftekanter til blomstrende oaser. Alle kommuner bør følge eksemplet fra Aarhus, hvor man har brudt med årtiers vanetænkning med hensyn til driften af grøftekanterne. Det skal være muligt for kommunerne at søge om midler til etabling af vilde grøftekanter via ’Natur til folket’-puljen, for det koster lidt mere i anlægsfasen, når der skal laves vild natur. Over tid er det dog samlet set ikke en merudgift.

Vi skal gentænke naturen i byerne. Den vilde natur skal ind i parkerne, på torvene og havnearealerne. Vi skal lade græsset gro, lade kvaset og de døde træer blive liggende. Enhedslisten vil gøre det muligt for kommunerne at søge om midler til etabling af nye vilde naturrum i byerne via ’Natur til folket’-puljen. Og så skal det sikres, at kommunerne får nemmere ved at prioritere nye vilde naturrum i byen. Det skal ikke længere være Folketinget, som detailstyrer antallet af parkeringspladser i byerne, hvis kommunen hellere vil bruge arealerne til grønne byrum. Borgere og kommuner skal i langt højere grad sættes fri, så man lokalt kan træffe langt flere beslutninger om natur og grønne byrum i byzonen.

Vi håber med udspillet at sætte yderligere gang i naturdebatten, både i Folketinget, men i høj grad også i kommunerne.

Se det samlede udspil på enhedslisten.dk.

Foto: Mark Knudsen

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]