Gå til hovedindhold

Når opgaver hentes hjem til fællesskabet

Mange kommuner udliciterer opgaver for at spare penge. Ofte viser det sig at være en dårlig idé, fordi kvaliteten af arbejdet daler, og personalet får ringere arbejdsforhold eller bliver fyret. Udliciteringer behøver imidlertid ikke at være endelige. Man kan sagtens tage opgaver tilbage til kommunen eller regionen.

Eva Hyllegaard, Rød+Grøn

Hvis en privat hjemmepleje går konkurs, skal kommunen rydde op – både i forhold til arbejdsopgaverne og økonomisk. Udliciteringen kan ende med at gøre opgaven dyrere for kommunen og få konsekvenser for plejen af borgerne. Desuden er det langt fra altid, at kommunen rent faktisk sparer penge ved at udlicitere opgaver til private firmaer.

Enhedslisten går ind for indlicitering. Der skal sættes en stopper for udlicitering, og de opgaver, der er blevet dyrere eller dårligere ved at blive overladt til private profithensyn, skal tilbage på fællesskabets hænder. Så kan vi også sikre ordentlige arbejdsforhold for personalet.

Kommunen henter selv skraldet

I 2017 har Aalborg Kommune overtaget indsamlingen af dagrenovation fra det private firma DSV Miljø. De ansatte er fulgt med over til den nye kommunale arbejdsgiver i en firmaoverdragelse og fortsætter stort set som før.

Enhedslistens Lasse P.N. Olsen, der er rådmand for Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg, var med til at få indliciteringen i stand.

- Jeg synes, det er rigtig positivt, at vi kan drive det her mindst lige så effektivt som de private firmaer. Jeg tror, det skyldes, at vi ikke skal tjene penge på det, men kun gør det for at løse en opgave for borgerne, siger han.

Tilbage i normalt tempo

I 2013 vedtog politikerne på Bornholm at udlicitere rengøringen, fordi det skulle være billigere. Det blev billigere – og meget dårligere. Året efter var 23 af rengøringsmedarbejderne blevet sagt op og 53 sat på deltid. 1. september i år tog kommunen rengøringen tilbage, fordi der var flere ting, der gik galt ved udliciteringen – også for rengøringsmedarbejderne. Hos deres nye arbejdsgiver, Elite Miljø, havde de en såkaldt arbejdstakt på 130. Det svarer til at småløbe, nemlig 7,49 km. pr. time - det, der i militæret kaldes ilmarch. Tilbage i kommunen har de en arbejdstakt på 100 – det svarer til at gå hen ad en lige vej uden hæmmende bagage med en hastighed, på 5,76 km. per time.

Sulten efter flere indliciteringer

I Hillerød Kommune blev en udlicitering af rengøringen tidligere i år trukket tilbage, og efterfølgende kom også renovationen tilbage på kommunale hænder. Enhedslisten i Hillerød arbejder for at få Teknisk Service-arbejdet tilbage til kommunen, når kontrakten udløber.

Enhedslistens Tue Tortzen, der er formand for Miljø – og teknikudvalget i Hillerød Kommune (valgt for Fælleslisten) håber på en ny strategi i kommunen:

- Nu får man jo blod på tanden, og næste mål må være at tage Vej og Park tilbage. Kommunen har kontrakt med HedeDanmark i tre år mere, men her er rod med underentreprenører. Forhåbentlig kan det udliciterede arbejde i Vej og Park tages tilbage i et kommunalt selskab, eventuelt sammen med andre kommuner, som det netop er sket på renovationsområdet, fortæller han.

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Strategi for indlicitering

Enhedslisten vil have regeringen til at lave en indliciteringsstrategi. Den skal sikre, at der sættes en stopper for udlicitering for udliciteringens skyld, og at de opgaver, der er blevet dyrere eller dårligere ved at blive overladt til private profithensyn, kommer tilbage på fællesskabets hænder. Eksempelvis bør alle kommuner og regioner gennemgå alle de opgaver, der er sendt i udbud til private, f.eks. driften af børnehaver eller ambulancekørslen.

- Er opgaveløsningen ikke blevet billigere, som tanken var, eller er kvaliteten dalet, ja, så skal opgaven tilbage på det offentliges hænder. Og lur mig, om det ikke bliver det meste, forklarer Pernille Skipper, Enhedslistens politiske ordfører.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]