Gå til hovedindhold

Mød spidskandidaterne

Rød+Grøn præsenterer hver måned nogle af de mange kandidater, Enhedslisten stiller med til kommune- og regionsvalget i november.

 

Per Clausen, Aalborg

62 år, aktivist og medlem af kommunalbestyrelsen

Hvorfor genopstiller du til kommunalvalget?

- Jeg vil gerne medvirke til at give Enhedslisten et så godt valg, som muligt i Aalborg. Jeg vil gerne fortsætte med at udvikle det samarbejde, jeg har med fagforeninger og aktive borgergrupper om at skabe et bedre, et rødere og et grønnere Aalborg.

Hvad vil du især arbejde for i byrådet?

- Helt centralt står kampen for at sikre alle borgere lige muligheder. Derfor vil jeg fortsat have fokus på, at Aalborg Kommune giver borgere på offentlige ydelser den bedst mulige behandling inden for lovgivningens rammer. Der skal gøres en målrettet indsats for at forbedre de arbejdsløses muligheder for at få de job, som bliver ledige. Udsatte børn og børn med udfordringer får stadig alt får dårlige tilbud i Aalborg. De tilbud skal gøres bedre, uden at der tages penge fra den almindelige undervisning i Aalborg.

 

Jan Jespersen, Stevns

52 år, administrativ medarbejder og medlem af kommunalbestyrelsen

Hvorfor genopstiller du til kommunalvalget?

- Jeg har altid interesseret mig for samfundsforhold, og kæret mig om ”den lille mands” ve og vel. Vi lever i et samfund, hvor goderne ikke deles lige. Alt for mange har for lidt, og få har alt, alt for meget. Det er i mine øjne uretfærdigt og ikke det samfund, jeg ønsker at leve i. Og hvad er mere naturligt end at starte i det nære – det er trods alt der, man bedst ved, hvor skoen trykker.

Hvad vil du især arbejde for i byrådet?

- Jeg vil arbejde for, at vi i min kommune tager de tiltag, der kan modvirke den stigende ulighed. Jeg vil arbejde for at forbedre forholdene for de syge, ældre og arbejdsløse, så deres hverdag bliver tålelig. Fokus skal flyttes, så de mennesker, der rammes af uheldige livsbegivenheder, stadig kan leve et værdigt liv. Jeg er af den opfattelse, at kommunerne har flere muligheder for lokalt at modvirke konsekvenserne af de Christiansborg-stramninger, vi har været vidner til på dagpenge-, flexjob- og sygedagpengeområdet, så de ikke kommer til at nedbryde de berørte borgere.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]