Gå til hovedindhold

Mød spidskandidaterne

Rød+Grøn præsenterer hver måned nogle af de mange kandidater, Enhedslisten stiller med til kommune- og regionsvalget i november.

 

Mette Hedegaard, Ballerup

45 år, folkeskolelærer

Hvorfor har du valgt at stille op til kommunalvalget?

- Jeg tror på, at Enhedslisten har en rolle at spille - også kommunalt. Selvom vi er et lille parti i mindretal, så mener jeg, at vi har en vis indflydelse. I Ballerup har vi haft nogle gode resultater – f.eks. med at forkorte ressourceforløb på beskæftigelsesområdet. Det er os, som hele tiden holder de andre partier til ilden på klima- og miljøområdet. Og så kan jeg bruge min viden og erfaring som lærer i mit arbejde i børne- og skoleudvalget. Vi er også Enhedslistens ansigt udadtil i kommunerne, og det er mit forfængelige håb, at det arbejde, vi gør lokalt, kan give folk et tydeligt indtryk af, at vi er et socialistisk alternativ med en meget grøn profil.

Hvad er de vigtigste ting, som du gerne vil arbejde for i byrådet?

- Jeg vil gerne fortsat arbejde med beskæftigelsesområdet. Det er et område, som er meget lov- og regelstyret, så det kan ofte være svært at finde områder, hvor man rent faktisk kan søge lokal indflydelse. Derfor er det vigtigt, at et parti som Enhedslisten er inde i sagerne og kan, tør og vil gøre noget – anderledes. Jeg vil også arbejde for, at man lokalt får øjnene op for, at "nødvendighedens politik" ikke er så nødvendig endda.

- På børneområdet vil jeg arbejde for kortere skoledage og et opgør med det stive og rigide fokus på målstyring og testtyranniet. Helt overordnet vil jeg også arbejde for – og det synes jeg allerede, vi gør - en mere demokratisk dagsorden. Det er en uskik, som sikkert har sneget sig ind mange steder, at forvaltningen eller en lille sluttet kreds af politikere og embedsmænd kan udvikle politikker for en hel kommune. Større medarbejder- og borgerinddragelse!

 

Arne Lindberg Callesen, Varde

57 år, underviser på sprogskole

Hvorfor har du valgt at stille op til kommunalvalget?
- Det er vigtigt at holde demokratiet i live. Uden debat, uden nye synsvinkler, uden opposition, uden en vagthund og uden visioner for en bedre verden vil vores samfund lide, og det går ud over de enkelte borgere.

Hvad er de vigtigste ting, som du gerne vil arbejde for i byrådet?

- Byrådsarbejdet handler meget om økonomi, men det er borgerne, det drejer sig om. Det er især de borgere, som ikke har muligheden, energien, evnerne, og det psykiske overskud til at sig til og fra, jeg gerne vil hjælpe. Miljøet skal vi værne om. Der er kræfter nok i denne verden, som for ussel mammon skider højt og flot på, hvad der sker af forurening og hvad det betyder for flora, fauna og mennesker.

 

Keld Haurholm Nielsen, Nordfyn

67 år, pensionist

Hvorfor har du valgt at stille op til kommunalvalget?
- Jeg mener, at der manglede en til at sørge for, at de svage i vores samfund blev behandlet anstændigt. Jeg bor i en kommune med Venstre-styre, hvor man hele tiden vil spare for at se, om der nu lige kunne komme en lille skattelettelse. Og så er man ellers ligeglade med, om det går ud over de unge eller de ældre.

Hvad er de vigtigste ting, som du gerne vil arbejde for i byrådet?

- Jeg vil arbejde for en god og lærerig opvækst for vores børn og en tryg og værdig alderdom for vores ældre. Man skal ikke være bange for at komme på plejehjem – eller om arbejdsklausulerne overholdes og ingen løndumping finder sted, hverken som beboer i kommunen eller som en, der arbejder for kommunen.

 

Miguel J. Valentine, Mariagerfjord

28 år, ejendomsserviceteknikerelev

Hvorfor har du valgt at stille op til kommunalvalget?

- Jeg var vores eneste kandidat ved valget i 2013. Valget blev, trods få aktivister, en kæmpe succes, hvor jeg var tæt på at opnå valg til byrådet. Jeg synes, Mariagerfjord Kommune har svigtet dens svageste borgere i sådan en grad, at man skal rejse sig og være en klar og tydelig stemme for vores arbejdsløse, syge, unge og ældre borgere. Den repræsentant er jeg blevet her i Mariagerfjord.

Hvad er de vigtigste ting, som du gerne vil arbejde for i byrådet?

- I Mariagerfjord skulle man tro, at kommunen samlede på lortesager. Sager om syge borgere, der bliver nægtet førtidspension, og generelt om dårlig behandling af mennesker på overførselsindkomst. Mariagerfjord er desuden en kommune, der satser halvhjertet på alderdommen og ingen vision har for deres børn og unge. Det brænder jeg for at få ændret.

- Ligeledes bor jeg i en kommune, som ønsker at være grøn, men som ikke ønsker at indføre forbud mod noget så voldsomt som round-up. Mariagerfjord er en Venstre-kommune, en bondekommune, hvor de lokale landmænd selvfølgelig skal have lov til at gøde det, de vil. Også selvom det spolerer Danmarks smukkeste fjord, som har lidt døden en del gange. Mariagerfjord skal have styrket dens røde og grønne profil, og det er vores kamp!

 

Cecilie Roed Schultz, Fredericia

30 år, måltidskonsulent

Hvorfor har du valgt at stille op til kommunalvalget?

- Fordi jeg ved, at jeg kan gøre en forskel. Vi er nået rigtig langt, i de tre og et halvt år, jeg har repræsenteret Enhedslisten i byrådet. Vi har vendt nedskæringspolitik til investeringspolitik. Revolutionen og socialismen er dog stadig ret langt væk, så der er stadig rigtig meget at kæmpe for!

Hvad er de vigtigste ting, som du gerne vil arbejde for i byrådet?

- Da de borgerlige havde magten i sidste periode, var velfærdsområderne udsat for en regulær massakre. Eksempelvis blev der sparet 90 mio. på børneområdet. Selv om vi i denne periode har investeret, vil vi også i næste periode have fokus på at få genopbygget og investeret i velfærdsområderne. Vi skal også kæmpe for, at der bliver afsat midler til de tiltag, vi har fået vedtaget i budgetforligsteksterne. Bl.a. yderligere 60 mio. til klimarenovering af skoler og daginstitutioner og et grønt oplevelses- og læringshus.

- Vi kæmper også for at få bygget et nyt plejecenter for demente, og vi har et nedlagt sygehus, som vi skal have omdannet til et sundhedshus, så det kan fungere som et kommunalt minisygehus. Beskæftigelsesområdet er det, der sejler mest her i kommunen. Der skal vi have ryddet op!

Keld Haurholm Nielsen

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]