Gå til hovedindhold

Meddelelser og annoncer

Deadlines for Enhedslistens årsmøde ’17

24. marts kl. 12: Deadline for ændringsforslag til hovedforslag og indkomne forslag, og foreløbig deadline for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og intern revisor og hovedbestyrelse (hvis man vil med i hæfte 2).
Deadline for beretninger fra udvalg og netværk.

27. marts - 4. april: Elektronisk vejledende urafstemning om folketingskandidater.

6. april kl. 12: Deadline for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter til årsmødet. Tilmelding foregår i webkartoteket.

28. april kl. 12: Endelig deadline for opstilling til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer og hovedbestyrelse samt ÆF til dagsorden og forretningsorden.

12. - 14. maj: Enhedslistens årsmøde bliver afholdt i Korsgadehallen på Nørrebro i København.

Læs mere på enhedslisten.dk/åm17.

Stil op!

Som medlem kan du opstille til en række poster i Enhedslisten. Måske er det lige sådan en som dig, vi mangler for at stille med et mere mangfoldigt hold?

Uanset om du vil stille op til valget af hovedbestyrelse, Rød Fonds bestyrelse, vedtægtsnævn eller kritiske revisorer, skal du taste dine oplysninger ind på hjemmesiden.

Læs mere på enhedslisten.dk/åm17

Hvem skal have årets græsrodspris?

Sidste år fik Godhavnsdrengene prisen. Før det var det LGBT Asylum. Men hvem fortjener at få Græsrodsprisen 2017? Har du forslag til græsrødder, der fortjener et skulderklap og 10.000 kr. fra Rød Fond, så send dine forslag til os på [email protected].

Vi skal have dine forslag senest den 26. marts kl. 9.00. Prismodtageren besluttes af Rød Fonds bestyrelse og uddeles på Enhedslistens årsmøde.

Generalforsamlinger (G) og delegeretvalg (D)

Albertslund (G+D): 2. april kl. 13. Caféen i Sundhedshuset i Albertslund Centrum, Skolegangen 1.

Allerød (G): 28. marts kl. 19.30. Barresøgård, Slangerupvej 29, Lynge.                          

Amager Øst (G+D): 23. marts kl. 19. Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, indgang via biblioteket, Verdensrummet, 1.sal.

Christianshavn (G+D): 28. marts kl. 19. Christianshavns Beboerhus, Store Bjørn, Dronningensgade 34.

Favrskov (D): 4. april kl. 19.30. Overdrevet i Hinnerup.

Frederikssund (G+D): 22. marts kl. 19. Elværket.

Faaborg-Midtfyn (D): 26. marts kl. 13. Beboerlokalet, Sybillesvej 82, Korinth.

Haderslev (G+D): 15. marts kl. 19. Aktivitetshuset Bispen, Bispebroen 3.

Halsnæs (G+D): 3. april kl. 19. Metals lokaler, Jernbanegade 6, Frederiksværk.

Hvidovre (G): 25. marts kl. 13. Værestedet, Vestre Kvartergade 5, Avedørelejren      .

Høje Taastrup (D): 2. april kl. 14. Partilokalerne i kælderen på Parkskolen, Parkvej 76.

Indre Nørrebro - Den Røde Firkant (D): 29. marts kl. 19. Gormsgade 2B.

Kalundborg (D): 21. marts kl. 16. Kalundborg Hallerne, mødelokale 3, J. Hagemann-Petersens Alle 11.

Køge (G+D):  25. marts kl. 12.30. Kulturhus Køge, Strandvejen 40-42.

Middelfart (G): 25. marts (tid kommer senere). Østergade forsamlingshus.

Odense (G+D): 25. marts kl. 10 (G) og kl. 17 (D). Absalonsgade 26, 1. sal.

Randers (G+D): 25. marts kl. 14. Fritidscentret, Vestergade.

Vordingborg (G+D): 25. marts kl. 11. Irisvej 18, Stensved.

Vil du repræsentere Liste Ø i Rådet for menneskerettigheder?

Enhedslisten har en plads i Rådet for menneskerettigheder under Institut for menneskerettigheder. Rådet vurderer udformningen og afviklingen af instituttets aktiviteter og kan foreslå bestyrelsen nye aktiviteter. Rådet udpeger seks af bestyrelsens medlemmer samt uddeler menneskerettighedsprisen

Der afholdes ca. tre møder årligt. I 2017 afholdes der ordinære rådsmøder den 27. april, den 22. juni og den 12. oktober. Se: menneskeret.dk/om-os/raadet-menneskerettigheder.

Er du interesseret i at være Enhedslistens repræsentant, så skriv en ansøgning og send den til [email protected] senest 3. april kl. 8. Derefter vil forretningsudvalget udpege en repræsentant.

Transform!Danmark inviterer til international konference

18. marts kl. 10-17.30. HK København, Svend Aukens Plads 11.

For sjette gang afholder Transform!Danmark konference med henblik på at fremme venstrefløjens alternativer på det økonomiske og økologiske område. I år er temaet: “Building Red-Green Alternatives: Can Commons challenge Neo-liberalism from Below?”

Vi fortsætter debatten om udviklingen af alternativer til vækst - og til nyliberalismen - som er stadig mere påtrængende.

Program og yderligere information: www.transformdanmark.dk

Tilmelding: [email protected]

Pris: 100 kr. (til dækning af frokost og øvrig forplejning, betales ved indgangen)

Deltag i påskemarchen i Flensborg

15. april kl. 11-13. Fra Nordertor til mindesmærkerne for krigenes ofre og for krigenes desertører.

Igen i år deltager Enhedslisten i Region Syddanmark i påskemarchen i Flensborg. Følgende tyske organisationer har foreløbig meldt sig som deltagere:

Die Linke, De Grønne (Flensborg), Antimilitarisk Fredsintitiativ, VVN-BdA (et antifascistisk initiativ) og kirkekredsen Slesvig-Flensborg. Traditionelt har danske fredsgrupper fra regionen også tilsluttet sig påskemarchens grundlag. Christian Juhl taler for Enhedslisten.

Yderligere oplysninger fås hos Vibeke Syppli Enrum: [email protected].

Der er mulighed for tilskud til transport.

Arbejdstidspolitik, prekarisering og kapitalfraktioner

19.april kl.17-19. Salonen, Krystalgade 15, København.

Offentligt møde som afslutning på læseklubben om David Harveys bog '17 modsætninger og enden på kapitalismen'.

Program:

Arbejdstidsnedsættelse. Enhedslistens udspil

MF Finn Sørensen, Enhedslisten

Arbejdstidspolitik. Erfaringer fra den offentlige sektor

Thora S. Petersen, fhv. fmd. for HK Stat

Prekarisering og kapital-akkumulation

prof. Birger Steen Nielsen, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Prekarisering og kapitalfraktioner

v/ Rolf Czeskleba-Dupont, Ph.D., tidligere RUCs Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse

Brainstormmøde med Pernille Skipper

22. marts kl. 16-18. Studiestræde 24, 1., København

  • Løkke skal vippes af pinden.
  • Vi skal have program klart for de første 100 dage.
  • Hvad ville vi gøre, hvis vi kunne bestemme?
  • Har vi nye, spændende og skæve forslag til at forbedre forholdende for socialt udsatte mennesker?

Arrangør: Socialpolitisk Udvalg

Enhedslisten i Silkeborg har fået lokaler

1. april kl. 13. Solidaritetshuset, Fredensgade 20B, i baggården, Silkeborg

Vi indvier vores nye lokaler med mad og drikke, taler, musik og fællessang.

Vi har malet og sat i stand siden nytår, og nu synes vi, at her er så pænt, at vi meget gerne vil fejre os selv sammen med gode kammerater fra andre Enhedslisteafdelinger og sammen med lokale venner og samarbejdspartnere.

Er du vores nye organisationsmedarbejder?

Brænder du for organisationsudvikling? Vil du være med til at støtte Enhedslistens regionale og kommunale kernetropper på landsplan? Så er det måske dig, vi leder efter.

Vi har en 30 timers stilling ledig på landskontoret fra 1. maj eller tidligst muligt derefter. Deadline for ansøgning er onsdag den 5. april kl. 12. Ansøgninger sendes til [email protected]. Vi forventer at afholde samtaler i uge 16.

Se hele stillingsopslaget på org.enhedslisten.dk/job

Medlemstal

Enhedslisten havde den 9. marts 9.184 medlemmer.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]