Gå til hovedindhold

Lockout bekæmpes lokalt

Efter Enhedslisten både i KL og Danske Regioner stemte imod den varslede lockout, har vores lokale politikere stillet en stribe forslag til, hvordan deres kommuner kan afvise angrebet på de offentligt ansatte.

Simon Halskov, Rød+Grøn

Det var ikke en enig bestyrelse i Kommunernes Landsforening, der varslede lockout i begyndelsen af marts. Enhedslistens repræsentant i KL stemte nemlig imod.

- Det handler tydeligvis om at sætte de offentligt ansatte en pistol for panden og presse dem til at droppe deres ellers rimelig krav. Det synes jeg er langt ude, siger Jesper Kiel, der 8. marts trådte ud af KL’s bestyrelse, hvor Per Clausen nu repræsenterer Enhedslisten.

Også Enhedslistens repræsentant i Danske Regioners bestyrelse, Susanne Langer, argumenterer imod lockout af op mod 70.000 sygeplejersker, læger og andre ansatte i regionerne.

- Beslutningen vil forcere konflikten unødigt og mangler proportioner. Det skal stå lysende klart for de ansatte, at det ikke er en enig bestyrelse i Danske Regioner, der har tænkt sig at sende dem hjem fra arbejde uden løn, understreger hun.

Besparelser skal føres tilbage

Siden har mange af Enhedslistens byrødder prøvet at få deres kommune til at droppe lockouten.

- Kolding Kommune bør ikke være en del af optrapningen af en eventuel konflikt. Det risikerer vi ufrivilligt at blive, hvis vi blindt efterkommer KL’s meget omfattende lockoutvarsel, udtaler Enhedslisten i Kolding.

Også i København har Enhedslisten været på banen:

- Vi ønsker at trække Københavns Kommune ud af lockouten og vise københavnerne, at vi vil sikre den service, som vi er forpligtet til at levere. Samtidig vil vi vise, at vi anerkender de ansattes indsats for byen og vores velfærdssamfund, forklarer partiets gruppe i Borgerrepræsentationen.

I bl.a. Svendborg, Furesø og Esbjerg har Enhedslisten stillet tilsvarende forslag, mens Enhedslisten i Odder har foreslået, at de besparelser, en eventuel lockout giver, skal komme de berørte områder til gavn. F.eks. skal al sparet løn på lærerområdet gå til forbedringer på skoleområdet.

Foto: Lars Hostrup Hansen

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Stor kampgejst i hovedstadsområdet

Lars Hostrup Hansen, tillidsrepræsentant i LFS

Udenfor kunne foråret lugtes, og solen strålede på de omkring 800 tillidsfolk fra København, Frederiksberg og omegnskommunerne, der havde sat hinanden stævne til stormøde i Nørrebrohallen den 20. marts. Formålet med stormødet, der var organiseret af København for Velfærd og tilknyttede fagforeninger, var at skabe sammenhold og aktivitet i den aktuelle overenskomstkamp og sammenkoble velfærds- og overenskomstkampen.
Det tætpakkede program blev indledt med fællessang, hvorefter faglige talere fra forskellige organisationer kom med konkrete historier fra arbejdslivet og manede til sammenhold.  

En af de bærende kræfter bag stormødet var formand for almenområdet i Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS), Thomas Enghausen.

- Vi ville samle tillidsfolk på tværs af fagforeningerne og skabe forståelse for den røde tråd mellem den aktuelle overenskomstkamp og velfærdskampen generelt. Det gjorde vi ved at gå i dybden med status på OK18, udligningsreformen, grundig gennemgang af tal og økonomi og så forklare, hvordan det hele hænger sammen. Der er råd til velfærd og bedre løn og arbejdsforhold for de ansatte, forklarer han.

Det skulle være et handlingsorienteret møde, og derfor blev der også skabt aktive netværk i de enkelte bydele, fundet tovholdere og aftalt konkrete aktiviteter mellem faggrupperne.

- På den måde var mødet meget vellykket, og vi står nu endnu mere skulder ved skulder og kan forhåbentlig inspirere andre udenfor København, lyder det optimistisk fra Thomas Enghausen.

Bedømt ud fra stemningen på mødet var tillidsfolkene i København og omegn klar til kamp for ordentlige løn- og arbejdsforhold og vores fælles velfærd.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]