Gå til hovedindhold

Tags

Livet er for kort til dårligt arbejdsmiljø

Alt for mange af os bliver syge i kroppen eller sindet af at gå arbejde – og det gælder enhver branche. Det er helt afgørende, at vi skaber et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle. Enhedslisten har 11 friske bud på, hvad der skal til.

Christian Juhl, Arbejdsmiljø ordfører, Jakob Nerup, Arbejdsmarkedsrådgiver, Janne Hansen, Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg

En halv million mennesker er stressede i Danmark. 300.000 får ondt i kroppen af at arbejde. En tiendedel af dem må tage smertestillende medicin hver eneste dag for at kunne slæbe sig af sted. 42.000 arbejdsulykker og 2.000 arbejdsrelaterede dødsfald hvert år.

Det er helt uacceptabelt, at det er blevet normalt at risikere ulykker, stress og nedslidning af at gå på arbejde. De private arbejdsgivere kan kynisk suge mere effektivitet og større indtjening ud af deres ansatte, som betaler prisen for det. Det offentlige skærer ned, mens de skruer tempoet op.

Med 11 ambitiøse forslag vil Enhedslisten sætte en ny retning for arbejdsmiljøet. Det kan kun lykkes, hvis vi sammen kræver forandring og organiserer indsatsen med kollegerne.

Det vil Enhedslisten

 1. Mennesker først – også i loven. Lønmodtagernes sundhed og sikkerhed er vigtigere end økonomi. Derfor skal arbejdsmiljøloven skærpes.
 2. Pligt med konsekvenser. Arbejdsgiverne skal overholde arbejdsmiljøloven. Bøderne skal kunne mærkes på bundlinjen. Og grove og gentagne overtrædelser skal behandles efter straffeloven, så ledelsen står personligt til ansvar.
 3. Forebyg og følg op. Der skal forskes mere i arbejdsmiljø og oprettes en rådgivning, så alle arbejdsgivere kan få hjælp. Arbejdstilsynet oprustes til 1.000 ansatte, så alle kan regne med at få tilsyn.
 4. Arbejdsmiljørepræsentanterne er centrale og de skal de have flere beføjelser til at stoppe farligt arbejde, kræve tempoet nedsat, eller nedlægge veto mod skadelige planer.
 5. Dæm op for stress. Det kræver en grundlæggende ny tilgang til det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø, så det psykiske arbejdsmiljø ligestilles med det fysiske, så ledelsen holdes ansvarlig og AMR kan gribe ind. Stress skal anerkendes som en arbejdsbetinget sygdom.
 6. Beskyttelse mod nedslidning, så daglige belastninger forebygges og afhjælpes. Tempoet skal ned, og AMR skal kunne beskytte kollegerne mod flere belastninger. Muskel- og skeletskader skal anerkendes som arbejdsbetinget sygdom.
 7. Færre ulykker kræver skærpet tilsyn, og AMR skal kunne stoppe farligt arbejde straks. Virksomhedsejere skal holdes personligt og økonomisk ansvarlige for ulykker, der kunne være undgået.
 8. Ud med den farlige kemi, og derfor skal der indføres et generelt forbud mod sygdomsfremkaldende stoffer. Nye stoffer skal kun bruges, når det er bevist, at de ikke er farlige. Det skal Danmark gennemføre, uanset hvad EU-reglerne siger.
 9. Minimér risikoen for vold. Forebyggelse og uddannelse kan hjælpe en del. Men først og fremmest skal der være ansatte nok, så man sammen kan løfte de svære opgaver.
 10. Tryghed til syge. Derfor skal ingen syge kunne fyres inden for det første år, hvis sygemeldingen skyldes arbejdsmiljø. Der skal være sygedagpenge, indtil man er rask, så loftet over sygedagpenge skal væk, og erstatninger skal ikke kunne modregnes.
 11. Lad arbejdsgiverne betale for dårligt arbejdsmiljø, så det bliver en dårlig forretning at sjofle arbejdsmiljøet. F.eks. via bøder i millionklassen, højere og flere erstatninger, og stop for virksomheders refusion af sygedagpenge når fraværet skyldes arbejdsmiljø.

  Fra Rød+Grøn:

  Faktaboks:

  Det kan du gøre

  • Støt op om bedre arbejdsmiljø på din arbejdsplads.
  • Del Enhedslistens folder ”Bedre arbejdsmiljø, godt arbejdsliv” med kollegerne.
  • Følg med: enhedslisten.dk/temaer/arbejdsmiljoe.
  • Vær med i Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg, der mødes hver måned.

  Kontakt Enhedslisten

  Landskontoret
  Studiestræde 24, 1.
  1455 København K
  Tel. +45 33 93 33 24
  CVR-nr. 18289393
  [email protected]

  Folketingsgruppen
  Folketinget
  DK-1240 København K
  Tel. +45 33 37 50 50
  [email protected]