Gå til hovedindhold

Landbrug og fiskeri skal igen skabe liv i landdistrikterne

Det er en stor styrke ved det grønne delprogram, at det tager fat på nogle af de dybereliggende problemstillinger i vores samfund og for eksempel stiller skarpt på de strukturer, der har været afgørende for landbrugets udvikling.

Maria Reumert Gjerding, klimapolitisk ordfører

Årtiers ensidige fokus på vækst og konkurrencedygtighed på et globalt marked har skabt et landbrug, domineret af ubæredygtigt husdyrhold og monokulturer (samme afgrøder samme sted, år efter år), der er afhængig af store mængder sprøjtegift og kunstgødning. Det har skabt et landbrug, der er i høj grad er styret af stordriftslandmænd, monopollignende fødevarekoncerner og kreditinstitutter.

At forstå de bagvedliggende strukturer er en forudsætning for at kunne give de svar, der kan bane vejen for et reelt bæredygtigt landbrug. Vi kradser kun i overfladen, hvis vi blot omlægger det industrielle landbrug til økologi og ellers fortsætter som hidtil. Økologien er nødvendig, men der skal tages mere grundlæggende fat. Der er brug for et opgør med koncentrationen af kapital i landbruget. Der er brug for nye ejerformer med en langt større lokal forankring og afsætning af fødevarer. Og det er nødvendigt med en langt mere mangfoldig landbrugsproduktion. Denne helhedstænkning bliver leveret i delprogrammets kapitel om natur, landbrug og fiskeri.

Landbruget kan bidrage positivt

Delprogrammet slår fast, at det er en fuldstændig bunden opgave at standse naturens tilbagegang. Naturen har en værdi i sig selv, og derfor skal den beskyttes – også når det ikke umiddelbart kan tælles på den økonomiske bundlinje. Dette er en helt grundlæggende præmis og en forudsætning for, at man kan lave naturpolitik, der for alvor gør en forskel i den biodiversitetskrise, vi står foran.

Med delprogrammet skal vi gøre det klart, at landbruget skal bidrage til at beskytte klima, natur og drikkevand. Det behøver ikke at være en ødelæggende byrde – landbruget kan f.eks. binde kulstof i jorden og dermed bidrage positivt til at løse klimakrisen.

Gør visionerne tydelige

Både landbrug og fiskeri er vigtige erhverv i fremtiden. Det er nemlig erhverv med et kæmpe potentiale til at skabe arbejdspladser i landdistrikterne, skabe liv i de mindre havne og gøre landområderne til attraktive steder at bo. Men vi skal øve os mere i at beskrive, hvordan livet på landet og i kystbyerne vil se ud, hvis vores drømme og visioner gennemføres. Hvis vi skal inspirere folk til sammen med os at arbejde for fremtidens bæredygtige samfund, er det uhyre vigtigt, at vi formår at gøre visionerne så konkrete, at man kan se dem for sig.

Foto: Henry Be, Unsplash

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]