Gå til hovedindhold

Læger tager hensyn til mere end medicin

Danmark adskiller sig fra resten af Skandinavien ved at medtænke barnets, forældrenes og samfundets ressourcer i behandlingen af for tidligt fødte.

Sarah Glerup, Rød+Grøn

Et barn født efter f.eks. 22 ugers graviditet har større sandsynlighed for at overleve i Sverige end i Danmark. Det skyldes ifølge overlæge Gorm Greisen, at vi i Danmark i højere grad tager individuelt stilling til det enkelte barns vilkår.

- Hvis et barn fødes efter 23 ugers graviditet i Sverige, så gør man normalt alt, hvad man kan. Hvis det fødes efter 22 uger, er der som minimum en børnelæge, der kan forsøge, om lunger og kredsløb kan optage ilt. I Danmark har vi ikke samme faste regler.

Danske læger vurderer barnets vilkår

Alder er ifølge Gorm Greisen en utilstrækkelig indikator. Man ved jo ikke med dags nøjagtighed, hvor langt moderen er henne, og lige gamle børn er ikke altid lige udviklede. Der kan også være store forskelle på, hvordan graviditeten er forløbet. Og så er der stor forskel på den kontekst, børn fødes i.

- Forældrenes indstilling betyder noget. Er det første forsøg? Har de to børn i forvejen? Eller er det første gang, det ser ud til at kunne lykkes, efter årelange anstrengelser? Eftersom forældrene skal være en del af barnets liv, er det heller ikke ligegyldigt, hvilke muligheder de har for at tage vare på det. For hvis det for tidligt fødte barn ender som svært handikappet, bliver det meget afhængigt af sine forældre. Selvom samfundet gør sit bedste, er der feriebemandinger og lukketider, og det matcher ikke, hvad forældre kan.

Samfundets indretning gør en forskel

Som læge skal man træde varsomt i sin vurdering, så socialt belastede forældre ikke konsekvent tilbydes mindre hjælp end velstillede forældre.

- Selvfølgelig må man ikke diskriminere, men lægen er nødt til at tage forældrenes ressourcer med i ligningen. Man er lige dum, hvis man som læge siger ”det er ligegyldigt”, som hvis man siger ”det er afgørende”, mener Gorm Greisen.
- Og selvfølgelig skal børn ikke nægtes chancen for at leve, fordi vi skærer i velfærden og har lukkedage i daginstitutionerne, men omvendt lever vi i den verden, vi nu engang lever i, siger han og kommer med et andet eksempel:

- Jeg har beskæftiget mig med for tidligt fødte i Vietnam og Indien, hvor der gives nul social støtte. Forældre dér får først en hospitalsregning, skal siden forsørge et handikappet barn og mangler som gamle et raskt til forsørge sig selv. Man skal altså være lidt abstrakt for at tænke, at det bare er lige meget.

Gorm Greisen er overlæge på Rigshospitalet neonatalafdeling, professor i børnesygdomme og medlem af Etisk råd.

Foto: Stephen Ramsay (CC BY-NC-ND 2.0)

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]