Gå til hovedindhold

Kort nyt fra Folketinget

Vækst og velstand 2025

Regeringen har fremlagt sin 2025-plan. En ikke særlig konkret plan, der indeholder en meget lav offentlig vækst på 0,3 procent, hvilket vil betyde dårligere velfærd. Der er flere reformer, der knytter sig til planen. Blandt andre en ny jobreform, der medfører skattelettelser både i top og bund. En ny pensionsreform er også en del af planen - den skal øge fradraget for indbetalinger på pensionsordninger. Desuden lægger regeringen op til at bruge nedsættelser af selskabsskatten i andre lande som anledning til at sænke selskabsskatten igen. SU’en angribes også (igen), og man vil sikre bedre match mellem uddannelse og job med foreslåede reformer af forberedende uddannelse og taxametersystemet.

Færre solceller

Regeringen mener, det går for stærkt med den grønne omstilling i Danmark i forhold til, hvad der var aftalt politisk. Flere og flere sætter solceller op, og det koster staten milliarder i tabte indtægter fra afgifter. Udviklingen skal bremses ved et lovforslag, der vil ændre på de nuværende regler, så personer med solceller ikke kan modregne den strøm, de leverer til elnettet, i den strøm, de bruger fra elnettet. Den nye lov vil primært ramme dem med mange solceller. Det ærgrer energiordfører, Søren Egge Rasmussen:

- De boligforeninger, der har bidraget til den bæredygtige udvikling og opsat solceller, så beboerne kunne få dækket elforbrug til udendørsbelysning og vaskeri, bliver nu straffet af regeringen.

Arbejdsulykker i byggeriet

SF og Enhedslisten har haft beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen i samråd på grund af det stigende antal arbejdsulykker i byggeriet. Det fik ministeren til at erkende, at forholdene er uholdbare, og han vil inden sommerferien fremlægge en konkret plan for styrkelse af sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladserne. Arbejdsmiljøordfører Christian Juhl siger om udfaldet af samrådet:

- Det er nødvendigt, at Arbejdstilsynet får tilført flere ressourcer til nyansættelser for at kunne løse opgaven. Men hertil rakte ministerens erkendelse ikke. Det på trods af, at der i Fonden til Forebyggelse og Fastholdelse ligger mere end 1,2 mia. kr. og samler støv.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]