Gå til hovedindhold

Tags

Kort nyt fra Folketinget

Forbyd pesticider nu

Det er kommet frem, at der er en mulig sammenhæng mellem pesticider og kræft hos børn. Miljø- og fødevareministeren vil igangsætte en undersøgelse, mens Enhedslisten hurtigst muligt vil have pesticiderne ulovliggjort.

– Når børn kan få kræft, hvis deres mødre under graviditeten har boet i nærheden af marker, der er blevet sprøjtet, så er det da helt hul i hovedet, at landmænd i morgen kan gå ud og fortsætte som om intet er hændt, påpeger Pernille Skipper.

Bare i løbet af sommeren har der været mere end 250 vandværker, der måtte lukke på grund af skadelige pesticidrester i drikkevandet.

Løkke er ligeglad med arbejdsmiljøet

Regeringen vil bruge 40 millioner mindre på arbejdsmiljøet i 2019, spare 25 ansatte i Arbejdstilsynet og lukke ned for en række forebyggende indsatser. På den baggrund opfordrer Enhedslisten og Radikale Venstre nu oppositionen til at støtte op om LO’s krav om ekstra 100 millioner kr. til Arbejdstilsynet.

- Pengene er der allerede i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, hvor regeringen ikke vil bruge de 1,25 mia. kr., som står ubrugte hen. Det synes jeg, at vi i oppositionen skal love hinanden, at vi gennemfører lige så snart, vi får en ny regering, foreslår Christian Juhl.

Godt og skidt i skoleudspil

Et nyt udspil fra regeringen imødekommer den kritik, der er haglet ned over de obligatoriske elevplaner.

- Elevplanerne optager alt for meget af lærernes arbejdstid og ville næppe blive savnet af hverken elever, lærere eller forældre. Jeg ser en forenkling som et rigtig fornuftigt skridt, vurderer Jakob Sølvhøj, der til gengæld er kritisk over for andre dele af udspillet.

- Jeg forstår ikke, hvorfor ministeren vil bruge tid på at evaluere de nationale test, når vi har utallige rapporter og forskning, der fastslår, at de ikke virker som pædagogisk redskab for lærerne og fremmer en uheldig testkultur. Lad os i stedet få afskaffet de nationale test hurtigst muligt, foreslår han.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]