Gå til hovedindhold

Kort nyt fra Folketinget

Kristian Jensen i samråd om Nordsøaftale

Den fremtidige aftale om Nordsøolien indeholder ifølge pressens oplysninger yderligere skatterabatter til Mærsk og andre olieselskaber i Nordsøen. Tilsyneladende har Mærsk gennem trusler om at lukke Tyra-feltet fået forhandlet flere skattefordele i forbindelse med råstofudvindingen i Nordsøen. Enhedslistens skatteordfører, Rune Lund, har derfor indkaldt finansminister Kristian Jensen til et samråd for at lægge pres på regeringen og sikre maksimal åbenhed om processen. Rune Lund opfordrer samtidig forligspartierne – herunder S, R og SF – til at afvise yderligere skatterabatter til Mærsk, som han betegner som ”Danmarks mest forkælede virksomhed”.

Enhedslisten vil hjælpe tusinder ud af Brexit-klemme

Op mod 50.000 danske statsborgere i Storbritannien og britiske statsborgere i Danmark befinder sig i en uklar situation i forbindelse med Storbritanniens udmeldelse af EU. Der er stor usikkerhed omkring betingelserne for deres ophold med hensyn til rettigheder som opholdstilladelse, arbejdstilladelse og ret til understøttelse. Disse mennesker risikerer at blive taget som gidsel i et storpolitisk spil om britisk udmeldelse af EU. Enhedslisten har derfor stillet forslag i Folketinget om at indlede forhandlinger med Storbritannien om en overgangsordning, som sikrer, at britiske statsborgere i Danmark og danske statsborgere i Storbritannien kan forblive i de respektive lande på de nuværende betingelser.

Produktivitetskravet skal væk

Enhedslisten stiller et beslutningsforslag i Folketinget, som vil pålægge regeringen at fjerne produktivitetskravet i aftalen med Danske Regioner om økonomien for 2018. Dansk Folkeparti har tidligere meldt ud, at de stiller krav til finanslovsforhandlingerne om at få fjernet kravet om, at sygehusene hvert år skal øge produktiviteten med to procent, uden at der følger penge med. Dansk Folkepartis udmelding glæder Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix, som dog ikke vil vente til efterårets finanslovsforhandlinger. Regeringen vil påtvinge regionerne produktivitetskravet i forhandlingerne om regionernes økonomi, som afsluttes før sommerferien.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]