Gå til hovedindhold

Kort nyt fra Folketinget

Stadig minimal åbenhed om partistøtte

Regeringen og Socialdemokraterne har indgået en ny aftale om regler for partistøtte. Men aftalen retter ikke op på de mangler i den danske lovgivning, som blandt andet har givet anledning til kritik fra Europarådets antikorruptionsenhed GRECO. Aftalen har ikke gjort op med det grundlæggende problem, at man ikke kender beløbsstørrelsen for partiernes enkelte donorer, lige som den stadig ikke har rettet op på, at partierne kan modtage ugennemsigtige bidrag fra hemmelighedsfulde pengeklubber.

Mere kongetro end kongen

Folketinget besluttede tidligere på måneden at slutte fregatten, Peter Willemoes, til en koalition af amerikanske hangarskibe i Middelhavet for at deltage i kampen mod ISIS. Dette på trods af, at amerikanerne aldrig har bedt om det danske bidrag til krigsindsatsen. Tilsyneladende kommer det heller ikke til at gøre nogen forskel i kampen, om den danske fregat deltager eller ej. Enhedslisten stemte imod beslutningen, og ifølge EU-ordfører Søren Søndergaard er regeringens formål med dette flådebidrag at sende et signal til USA om, at vi er med dem hele vejen. Vi er mere kongetro end kongen eller ”plus royal qui le roi”, som Enhedslistens ordfører kaldte det fra talerstolen. Søren Søndergaard pointerede samtidig, at i lyset af Donald Trumps seneste udmeldinger, kunne han ikke forestille sig noget dårligere tidspunkt at sende amerikanerne dette signal om underdanighed.

Flertal vil afskaffe hul i loven om bopælspligt

Tidligere på måneden lykkedes det Enhedslisten at samle et stort flertal uden om VLAK-regeringen for at pålægge regeringen at gøre op med et hul i lovgivningen om bopælspligt. Med den nuværende lovgivning er en bolig ikke omfattet bopælspligten, hvis der ikke har været tilmeldt en folkeregisteradresse de seneste fem år. Denne regel betyder, at der i København står tusindvis af boliger tomme. Primært nybyggede boliger i attraktive områder, hvor der aldrig har været tilknyttet en folkeregisteradresse. Beslutningsforslaget blev fremsat, efter at Københavns Kommune under Morten Kabell havde lavet en optælling, der viste, at omkring 2.700 boliger ikke er omfattet kravet om helårsbeboelse.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]