Gå til hovedindhold

Kort nyt fra byrødderne

Aalborg: Straksaktivering af unge droppes

I mange år har straksaktivering af åbenlyst uddannelsesparate unge været en fyldig del af Aalborg Kommunes ungestrategi. Hensigten har været, at disse unge skulle vendes i døren i jobcentret og indse, at de hellere måtte skynde sig at gå i gang med en uddannelse og finde et arbejde, indtil de kunne starte på denne – ellers blev de sendt i aktivering i haveservice.

Enhedslisten har gang på gang forsøgt at få denne praksis ændret. Vi mener, at denne gruppe af unge havde samme ret til vejledning og sociale ydelser som andre. Vi har flere gange stillet spørgsmålet om, hvor disse unge gik hen, når de var blevet vendt i døren ind til jobcenteret. Det fik vi aldrig noget svar på, men alligevel fastholdt man stædigt, at straksaktiveringen var en rigtig god ide.

På et møde i Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Kommune har forvaltningen nu orienteret om, at Aalborg Kommune opgiver strategien om at sende åbenlyst uddannelsesparate direkte i aktivering i haveservice. I stedet skal de have samme vejledning og hjælp som andre unge. Kommunen kan nemlig konstatere, at straksaktivering af de unge har medvirket til, at Aalborg har flere unge på uddannelseshjælp end andre kommuner.

Ændringen er en stor sejr for både de unge og for Enhedslisten, som har kæmpet mod denne praksis i årevis.

Ringsted: Nyt borgerforsag om job på særlige vilkår

Et nyt borgerforslag om, at Ringsted byråd skal diskutere job på særlige vilkår, er fremsat af Ayan Mona Musse fra Enhedslisten. Det er yderst påkrævet, for på landsplan er arbejdsløsheden blandt fleksjobbere på 17,8 procent. I Ringsted Kommune er den helt oppe på 21,7 procent, hvilket placerer Ringsted blandt de 20 kommuner, der er dårligst til at få borgere videre fra fleksydelse til fleksjob.

- Målet er at sætte fokus på mennesker, der har brug for job på særlige vilkår og sikre dem værdighed, siger Ayan Mona Musse om sit borgerforslag.

En af måderne kan være at dele et job ud på flere, der har en mindre arbejdsevne. Ayan Mona Musse mener samtidig, at de fleste borgere med handicap kan og vil have et arbejde på det ordinære arbejdsmarked.

- Men det kræver, at der er en rummelig arbejdsgiver, der giver disse borgere mulighed for at få foden indenfor på arbejdsmarkedet.

Forslaget blev fremsat den 18. marts og har til dato fået 92 af de 300 underskrifter, det kræver for at kunne blive behandlet i byrådet. Underskrifterne skal opnås inden den 18. juni for at overholde tidsfristen på tre måneder. Støt forslaget ved at skrive under på: ringsted.dk/borgerdrevne-forslag#356831.

Frederiksberg: Enhedslisten vinder valg til integrationsrådet

I en af Danmarks sidste konservative højborge, Frederiksberg, har Enhedslisten og andre venstreorienterede partier trange kår. Ikke desto mindre er det netop lykkedes at få Enhedslistens Reza Katebi valgt til integrationsrådet.

Integrationsrådet i Frederiksberg Kommune rådgiver kommunalbestyrelsen i spørgsmål af betydning for etniske minoriteter og formidler kontakt mellem kommunen og flygtninge- og indvandrergrupperne.

Ud af rådets 13 medlemmer er fire udpeget af LO Hovedstaden, skolebestyrelserne, Folkeoplysningsudvalget og Frederiksberg Frivillighedsforum. De sidste ni medlemmer blev valgt ved et direkte valg den 7. april af og blandt etniske minoriteter. Reza Katebi, der er uddannet miljøingeniør og kom til Danmark som politisk flygtning i 1984, blev valgt som nummer seks.

I sit valgoplæg til Integrationsrådet skrev han: "Jeg har altid drømt om et samfund, hvor man ikke tager, men giver til hinanden. Hvor der er plads til alle på trods af vores forskelligheder. Hvor mennesker er i centrum og en del af et hele."

Reza er også suppleant til Frederiksberg kommunalbestyrelse, hvor Enhedslisten har tre medlemmer ud af 25.

Det er nu slut med at sende unge ledige i straksaktivering i Aalborg.

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]