Gå til hovedindhold

Kommunalvalg – hvad har vi gang i?

Hvad er det, vi vil arbejde for, når vi sidder i byråd og borgerrepræsentationer? Jeg har læst alle valgfoldere for at se, hvad der rører sig på tværs af landet. Og der er gang i mange forskellige ting.

Tormod Olsen, Fagsekretær vedr. kommunal- og regionspolitik

Den absolutte topscorer blandt de forskellige emner er det grønne område. Det dækker initiativer for både mere natur, klimarenoveringer og mere affaldssortering. Alle afdelinger (på nær én) har noget på det grønne område, og det kommer jo heller ikke bag på os, når vi nu er et rødt og grønt parti.

I gennemlæsningen gik det hurtigt op for mig, at mange havde et konkret forslag om mere økologi i kommunens institutioner. Det er faktisk hele 98 procent, der har fokus på det grønne i valgfolderen. På andenpladsen kommer forhold for vores børn og unge. Det er med i 93 procent af folderne, og her er der særligt fokus på normeringerne i institutionerne.

Ikke meget om visioner

Et styrket lokaldemokrati og inddragelse af borgere og medarbejdere er også et emne, som bliver taget op mange steder. Det er med i hele 88 procent af folderne. Lokaldemokratiet deler tredjepladsen med ”fokus på de reformramte”. Emnerne har den triste sammenhæng, at mange reformramte behøver flere demokratiske rettigheder i forhold til sagsbehandlingen.

Skole, transport, arbejdsforhold, ældre, handicap, hjemtagning, kultur og landdistrikter er også med hos cirka halvdelen eller derover.

Folderne viser også, hvilke emner, der ikke fylder så meget. Man kan/skal jo selvfølgelig ikke have alle emner med, men det er værd at bemærke, så emnerne ikke risikerer at blive overset i de kommende fire års arbejde. Boligpolitik, erhvervspolitik (særligt socioøkonomiske virksomheder) og sundhed/psykiatri er med hos cirka en tredjedel. Helt i bunden er landbruget med 12 procent og visioner med 10 procent.

Mere fokus på fremtiden

Hvis jeg skal tillade mig at drage en konklusion, så vil den være, at vi samlet set har godt fat i vores traditionelle mærkesager. Vi arbejder borgernært og lokalt for mere velfærd og et bedre miljø og klima.

Vi kunne godt gøre lidt mere ud af visionerne for fremtiden, og særligt på områder, som de borgerlige dominerer. Hvad er vores visioner for et grønt – og rødt – landbrug? Hvad er vores vision for et socialt bæredygtigt erhvervsliv? Ligestilling og sundhed/psykiatri kan virke svære at gøre noget ved fra byrådssalen. Her må vi styrke samarbejdet endnu mere mellem vores valgte i kommune, vores valgte i regionerne og vores valgte på borgen.

Men nu handler det om valgkampen, og det ser generelt super godt ud!

Fra Rød+Grøn:

Faktaboks:

Valgfoldernes emner i procent

Grønt: 98

Børn: 93

Demokrati: 88

Reformramte: 88

Skole: 76

Transport: 71

Arbejdsforhold: 67

Ældre: 62

Økologi: 60

Handicap: 52

Kultur: 48

Hjemtagning: 45

Landdistrikter: 40

Bolig: 33

Erhverv: 33

Psykiatri: 29

Landbrug: 12

Visioner: 10

Hvad med ligestillingen?

Ligestillingsinitiativer nævnes ikke direkte i Enhedslistens valgfoldere. Man tænker måske, at det er en svær kamp at tage lokalt, men kommunen er jo arbejdsgiver for de typiske kvindefag, og dermed kan man få indflydelse på arbejdsmiljøet og generelle arbejdsforhold. Derudover er der også masser af ligestillingstiltag på det sociale område. Se eventuelt i kandidathåndbogen under ”Feminisme- og kønspolitik”.

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]