Gå til hovedindhold

Kommunalpolitisk konference lover god valgkamp

Den første weekend i februar mødtes 120 byrødder og kommunalpolitisk aktive fra Enhedslisten til konference i Middelfart for at gøre status og lægge planer for efterårets kommunalvalg.

Jeppe Rohde, Organisationsteamet

Konferencen startede med beretning og diskussion om det seneste år, der bl.a. har budt på to kommunalpolitiske seminarer, kampen mod omprioriteringsbidraget, diskussion af partiets partiskatteregler og forberedelse af kommunalvalgkamp. Enhedslistens hovedbestyrelse holdt møde samme sted, og de deltog i det efterfølgende punkt, der handlede om politiske pejlemærker for byrådsarbejdet samt den politiske situation frem mod efterårets kommunalvalg. Med næsten 150 deltagere I det efterfølgende gruppearbejde summede hele salen af levende diskussioner og gode idéer.

Mere bredde på kandidatlisterne

Efter frokost fremlagde Organisationsteamet planerne for partiets centrale indsats i forbindelse med kommunalvalget. Det omfatter bl.a. et kursus i valgkampsorganisering, otte kandidatkurser fordelt i hele landet samt valgkampshåndbøger til både kandidater og lokale aktivister, hvor man kan finde svar på mange spørgsmål af både politisk og praktisk karakter. Der bliver naturligvis produceret landsdækkende valgplakater og andre materialer, og der bliver mulighed for hjælp til layout og produktion af lokale valgfoldere, ligesom de lokale hjemmesider får et løft. Som noget nyt bliver der åbnet en portal på nettet, som indeholder en række skabeloner, hvor afdelingerne selv kan lave og bestille bl.a. lokale bannere, plakater, annoncer og delebilleder til Facebook.

I samarbejde med partiets regionalt ansatte vil der naturligvis også blive brugt kræfter på løbende hjælp, rådgivning og sparring til afdelinger og kandidater, og der bliver desuden gjort en særlig indsats i en håndfuld udvalgte boligområder, hvor der ser ud til at være et særligt potentiale for Enhedslisten.

Herefter var der debat om, hvordan man kan arbejde med større bredde på kandidatlisterne, så vi bl.a. kan få flere kvinder valgt ind i byrådene. Sidst på eftermiddagen var der et større gruppearbejde om valgkampsaktiviteter, hvor deltagerne delte erfaringer og gode idéer med udgangspunkt i valgkampen i 2013. Efterfølgende blev der hængt håndskrevne plakater op i hele salen, spækket med gode og konkrete forslag og idéer. Lørdagens program blev afsluttet med tre indspark om udvikling af valgprogrammer, aftaler med spidskandidater om partiskat og nedlæggelse af mandater ved partiskift samt politiske og taktiske overvejelser i forbindelse med indgåelse af valgforbund. Om aftenen var der fest og hygge sammen med Hovedbestyrelsen.

Vi er (næsten) klar til valg

Søndag formiddag blev der vedtaget to udtalelser på baggrund af lørdagens debatter og valgt folk til byrøddernes koordinationsgruppe. Derefter var der korte regionale samlinger, hvor man drøftede mulighederne for at lave lokale velfærdsprotester i løbet af foråret sammen med bl.a. fagbevægelsen. Sidste punkt på konferencen var en række workshops, hvor man arbejdede med hhv. 30 timers arbejdsuge, socioøkonomiske virksomheder, aktiviteter mod kontanthjælpsreformen, liberalisering af forsyningssektoren, brug af sociale medier og fremtidens kommunalstyre. Efter afsyngning af Internationale var det tid at tage hjem og fortsætte de lokale kampe. Konferencen var præget af god stemning og masser af gejst, hvilket lover godt for det kommende kommunalvalg. Vi er (næsten) klar!

Fra Rød+Grøn:

Kontakt Enhedslisten

Landskontoret
Studiestræde 24, 1.
1455 København K
Tel. +45 33 93 33 24
CVR-nr. 18289393
[email protected]

Folketingsgruppen
Folketinget
DK-1240 København K
Tel. +45 33 37 50 50
[email protected]